Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

FXI: Bokslutskommuniké för Fx International Aktiebolag (publ)

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Juli 2018 - Juni 2019

· Rörelseresultat: -3 403 KSEK (-2 958 KSEK)
· Finansiella intäkter och kostnader: 198 KSEK (-56 KSEK)
· Resultat före skatt: -3 205 KSEK (-3 014 KSEK)
· Resultat per aktie efter skatt: -0,16 SEK (-0,69 SEK)

April - Juni 2019

· Rörelseresultat: -954 KSEK (-708 KSEK)
· Finansiella intäkter och kostnader: 263 KSEK (-23 KSEK)
· Resultat före skatt: -691 KSEK (-731 KSEK)
· Resultat per aktie efter skatt: -0,03 SEK (-0,17 SEK)

Antalet aktier vid periodens utgång uppgår till 20 312 529 (4 352 000)
aktier

Med "Bolaget" eller "FXI" avses FX International AB (publ) med
organisationsnummer 556797-0800

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Beslut om riktad nyemission

Bolagsstämman beslutade den 12 juli 2018 att genomföra en riktad
nyemission om 3 MSEK samt en kvittningsemission om 1 MSEK.

Utfall i riktad nyemission

FX International AB meddelade den 17 augusti 2018 att kapitalet från
den riktade nyemissionen som beslutades av bolagsstämman den 12 juli
2018 har betalats in och att kvittningsemissionen har genomförts.
Totalt nyemitterades

7 000 000 stycken aktier och efter nyemissionen uppgick bolagets
totala antal aktier till 11 352 677 stycken aktier med ett
aktiekapital motsvarande 2 838 169 SEK.

Tillsatt ny VD

FX International AB meddelade den 17 augusti 2018 att Per Ivar Sollied
efterträder Lars Eriksson som ny verkställande direktör för bolaget.

Uppfyllande av noteringskrav

Spotlight har den 21 augusti 2018 beslutat att FX International AB
uppfyller samtliga noteringskrav och återförts till Spotlight
stockmarkets ordinarie lista.

Beslut om ny VD

Ole Helland tillträdde den 2 oktober 2018 som ny VD och ersatte
dåvarande Per Ivar Solleid som till följd av akut sjukdom inom
familjen valt att träda tillbaka som VD i FX International AB.

Beslut om ny styrelseordförande

Den 26 oktober 2018 informerade bolaget om att Johan Olsson valts till
ny styrelseordförande i FX International AB och efterträdde Johan
Wiklund. Fokus blir att driva på och arbeta för att bolaget
vidareutvecklas till ett starkt AI drivet FinTech bolag med den mest
avancerade och finjusterade högteknologiska handelsplattformen på
marknaden.

Beslut om företrädesemission av aktier för kapitalisering och tillväxt

FX International AB meddelade den 16 november 2018 att styrelsen
fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 11 352
677 units (1 st. nyemitterad aktie och 1 st. vederlagsfri
teckningsoption per unit) i vilken även allmänheten gavs möjlighet
att teckna aktier. Fulltecknad företrädesemission skulle tillföra FX
International AB cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Beslut om
företrädesemission fattades med stöd av det bemyndigande som
styrelsen beviljades på extra bolagsstämma den 17 oktober 2018.
Motivet för företrädesemissionen var att tillföra bolaget
förvaltnings och rörelsekapital.

Utfall i företrädesemission

Under perioden 27 november - 14 december 2018 genomförde FX
International AB en företrädesemission som tillförde bolaget 13 473
225 SEK före emissions, garanti- och marknadskostnader om cirka 4
MSEK. Totalt nyemitterades 8 959 852 stycken aktier och efter
emissionen uppgick bolagets totala antal aktier till 20 312 529
stycken aktier med ett aktiekapital motsvarande 5 078 132 SEK.
Likviderna som bolaget tillfördes medför att bolaget har en stabil
grund att stå på och därmed även kan slutföra genomförandet av de
planer som styrelsen och ledningen satt upp.

Uppstart av fond

Bolaget skickade i början av 2019 som planerat in en ansökan till
Maltas finansinspektion MFSA för tillstånd att skapa en alternativ
investeringsfond (SICAV) som ska hanteras fullt ut genom artificiell
intelligens. Ansökan har granskats och är i slutskedet av ett
godkännande från maltesiska finansinspektionen. Fonden (Abalone Valor
Global FX) upprättades i samarbete med Valor, slovakisk fondmäklare
och FX International AB förväntar att starta fonden med ett initialt
kapital på 100 miljoner kronor där bolaget investerar 5 miljoner
kronor av emissionskapitalet som tillfördes genom
företrädesemissionen. Bolaget kommer därefter fortsätta att arbeta
för ytterligare insättningar under 2019 för att uppnå cirka 150
miljoner kronor. Fonden riktar enbart sig till professionella
investerare och kommer generera betydande intäkter till bolaget.

eller "FXI" avses FX International AB (publ) med organisationsnummer
556797-0800.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Beslut om riktad nyemission

Bolagsstämman beslutade den 12 juli 2018 att genomföra en riktad
nyemission om 3 MSEK samt en kvittningsemission om 1 MSEK.

Utfall i riktad nyemission

FX International AB meddelade den 17 augusti 2018 att kapitalet från
den riktade nyemissionen som beslutades av bolagsstämman den 12 juli
2018 har betalats in och att kvittningsemissionen har genomförts.
Totalt nyemitterades

7 000 000 stycken aktier och efter nyemissionen uppgick bolagets
totala antal aktier till 11 352 677 stycken aktier med ett
aktiekapital motsvarande 2 838 169 SEK.

Tillsatt ny VD

FX International AB meddelade den 17 augusti 2018 att Per Ivar Sollied
efterträder Lars Eriksson som ny verkställande direktör för bolaget.

Uppfyllande av noteringskrav

Spotlight har den 21 augusti 2018 beslutat att FX International AB
uppfyller samtliga noteringskrav och återförts till Spotlight
stockmarkets ordinarie lista.

Beslut om ny VD

Ole Helland tillträdde den 2 oktober 2018 som ny VD och ersatte
dåvarande Per Ivar Solleid som till följd av akut sjukdom inom
familjen valt att träda tillbaka som VD i FX International AB.

Beslut om ny styrelseordförande

Den 26 oktober 2018 informerade bolaget om att Johan Olsson valts till
ny styrelseordförande i FX International AB och efterträdde Johan
Wiklund. Fokus blir att driva på och arbeta för att bolaget
vidareutvecklas till ett starkt AI drivet FinTech bolag med den mest
avancerade och finjusterade högteknologiska handelsplattformen på
marknaden.

Beslut om företrädesemission av aktier för kapitalisering och tillväxt

FX International AB meddelade den 16 november 2018 att styrelsen
fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 11 352
677 units (1 st. nyemitterad aktie och 1 st. vederlagsfri
teckningsoption per unit) i vilken även allmänheten gavs möjlighet
att teckna aktier. Fulltecknad företrädesemission skulle tillföra FX
International AB cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Beslut om
företrädesemission fattades med stöd av det bemyndigande som
styrelsen beviljades på extra bolagsstämma den 17 oktober 2018.
Motivet för företrädesemissionen var att tillföra bolaget
förvaltnings och rörelsekapital.

Utfall i företrädesemission

Under perioden 27 november - 14 december 2018 genomförde FX
International AB en företrädesemission som tillförde bolaget 13 473
225 SEK före emissions, garanti- och marknadskostnader om cirka 4
MSEK. Totalt nyemitterades 8 959 852 stycken aktier och efter
emissionen uppgick bolagets totala antal aktier till 20 312 529
stycken aktier med ett aktiekapital motsvarande 5 078 132 SEK.
Likviderna som bolaget tillfördes medför att bolaget har en stabil
grund att stå på och därmed även kan slutföra genomförandet av de
planer som styrelsen och ledningen satt upp.

Uppstart av fond

Bolaget skickade i början av 2019 som planerat in en ansökan till
Maltas finansinspektion MFSA för tillstånd att skapa en alternativ
investeringsfond (SICAV) som ska hanteras fullt ut genom artificiell
intelligens. Ansökan har granskats och är i slutskedet av ett
godkännande från maltesiska finansinspektionen. Fonden (Abalone Valor
Global FX) upprättades i samarbete med Valor, slovakisk fondmäklare
och FX International AB förväntar att starta fonden med ett initialt
kapital på 100 miljoner kronor där bolaget investerar 5 miljoner
kronor av emissionskapitalet som tillfördes genom
företrädesemissionen. Bolaget kommer därefter fortsätta att arbeta
för ytterligare insättningar under 2019 för att uppnå cirka 150
miljoner kronor. Fonden riktar enbart sig till professionella
investerare och kommer generera betydande intäkter till bolaget.

Justering av emission

Företrädesemissionen som pågick under perioden 27 november - 14
december 2018 som tidigare nämnts tecknades till 14,6 MSEK, vilket
motsvarade en teckningsgrad om cirka 86 procent. Ett fåtal av
garanterna fullgjorde inte sina åtaganden enligt avtal. FXI valde att
genomföra registreringen av de icke tvistiga medlen som uppgick till
13 473 225 SEK och skrev i avvaktan på utslag ner resterande belopp.

VD Ole Helland kommenterar

Det har varit ett händelserikt budgetår, och FXI går nu in i en
spännande fas av tillväxt där vi ser stor potential i både vår
kommande SICAV-fond på Malta, men även aktiviteterna i LMAX och
utrullningen av Genova FX som en Fintech-produkt väntar vi oss mycket
av.

I slutet av föregående period såg FXIs utsikter dystra ut och
företaget kämpade för sin överlevnad. FXI befann sig i en mycket
allvarlig situation där inga intäkter genererades, likviderna var
slut, förtroendet för bolaget och dess förvaltningen var borta och
värre - FXI uppfyllde inte kraven på spotlightnotering. Dessa
förhållanden innebar att företaget var i behov av en nystart med ett
brådskande tillförsel av nytt kapital, förvaltning och energi.

I år har vi lyckats rätta till denna kritiska situation, och vi kan
därför med optimistiska förväntningar se fram emot slutet av detta
budgetår (2019/2020). Företrädesemissionen gav oss nödvändigt kapital
och arbetsro för att ändra vår affärsinriktning och förverkliga våra
strategier för lönsamhet. Vi har påbörjat två intäktsgenererande
aktiviteter i år, vilket vi förväntar oss mycket från det kommande
året.

I våras skickade vi en ansökan till Maltas finansiella
tillsynsmyndighet (MFSA) om inrättande av en AI-driven SICAV-fond.
Fonden inrättas i samarbete med Valor och förväntas börja med ett
kapital på ca 100 miljoner SEK och kommer att generera betydande
intäkter för FXI. Tyvärr har godkännandet av fonden tagit mycket
längre tid än förväntat. Vi har en nära dialog med alla partners och
myndigheter, och allt tyder på att vi får ett godkännande på vår
ansökan. Anledningen till den långa utredningen är att det är en AI
fond som avviker från den typiska applikationen/normen, vilket är
utmanande för MFSA. De...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.