Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

FXI: FX International - deltar på Laikas investerarträff i Stockholm den11 februari

På Laikas investerarträff i Stockholm den 11 februari kommer FX
Internationals VD Ole Helland att hålla en presentation med tonvikt
på framtiden för FX International.

Laika är värd för arrangemanget som hålls på Kungsgatan 33, 2 tr, 111
56 Stockholm. För dom som inte kan närvara på plats spelas hela
presentationen in (25 min) följt av en moderatorledd frågestund på 5
minuter som sedan kommer läggas ut på webben.

FX internationals VD Ole Helland kommer att presentera företaget och
dess strategier för framtiden.

Intresserade ges tillfälle att ställa frågor under presentationen
eller i anslutning till arrangemanget.

För ytterligare information kontakta

Ole Helland, VD

Tel: +46 (0) 793 37 67 91 e-post: ole.helland@fxi.se

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är
algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har
sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram.
Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska
indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal
handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit
algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination
med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova
FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln
genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara
index under denna tid.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fxi/r/fx-international---deltar-pa-laikas-inv...

Författare AktieTorget News