Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-17

FXI: Idag inleds företrädesemissionen

Idag startar teckningsperioden i FX Internationals företrädesemission.
Teckningsperioden sträcker sig fram till och med den 31 oktober 2016.
Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 13,2 MSEK före
emissionskostnader, vilka beräknas uppgår till cirka 0,3 MSEK.

Emissionslikviden skall i huvudsak gå till att få igång bolagets fond
Genova Global FX. Kvarvarande belopp avser att täcka bolagets
rörelsekostnader fram tills positivt kassaflöde uppnås. I det mån
överskott uppnås kommer även detta belopp att tillföras fonden.

· Rätten att teckna i nyemissionen tillkommer i första hand bolagets
aktieägare, som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.

· Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
· Teckningskursen är 7,75 kronor per aktie.
· Nyemissionen omfattar högst 1 701 288 aktier.
Tidplan för nyemissionen

· Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning från och
med den 17 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016. Teckning
utan företrädesrätt kan ske under samma period.

· Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske
på AktieTorget under perioden den 17 oktober - 27 oktober 2016.

· Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på
AktieTorget från och med den 17 oktober 2016 fram till dess att
Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas
ske under andra halvan av november 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns
publicerade på FX Internationals hemsida (www.fxi.se), på
AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), samt på Mangolds hemsida
(www.mangold.se).

Helsingborg den 2016-10-17

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD

Tel: +46 (0)709 68 10 04
E-post: lars.eriksson@fxi.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fxi/r/idag-inleds-foretradesemissionen,c2102393
http://mb.cision.com/Main/11630/2102393/575757.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.