Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-13

FXI: Investerargruppen fullföljer sin investering från 2018 och FXI tillförs ytterligare ca 8 MSEK genom optionsinlösen

FX International beslutade på stämman den 12 juni 2018 att den grupp
av investerare som då gick in och lyfte bolaget genom
kapitaltillförsel också fick möjligheten att inom 18 månader köpa
ytterligare 3 miljoner aktier á 2 SEK i bolaget för att tillföra
ytterligare 6 MSEK till kassan. Samtliga Investerare fullföljer nu
sin investering och har tecknat sig för och fullföljer hela denna
optionsinlösen. Samtidigt löses även 987 057 optioner in i styrelsens
optionsprogram till aktier á 2 SEK vilket ger ytterligare ca 2 MSEK.

FX International är mycket positiva till att investerargruppen med
bland annat styrelsens ordförande, Johan Olsson, och styrelsens
ledamöter, Jonas Hagberg och Hans Forsberg, väljer att fullfölja sin
optionsinlösen enlig plan. Vi ser det som ett mycket tydligt tecken
på att man tror på bolaget och dess fortsatta utveckling. Bolaget
beräknas tillföras 6 000 000 SEK genom denna inlösen exkl.
emissionskostnader.

Glädjande konstateras även att FX Internationals tidigare VD och
styrelseordförande samt den nuvarande styrelseledamoten Michal Kliman
samtidigt löser in optioner på totalt 987 057 aktier á 2 SEK
motsvarande ytterligare 1 974 114 SEK exklusive skatter och
emissionskostnader.

Den initiala investerargruppen och som nu löser in sina optioner är
följande:

Namn Antal nya aktier Andel tecknad
Baldzby ApS 310 000 100%
Per Ivar Sollied (f.d. VD FXI) 15 000 100%
JO Möllerström Brothers AB 250 000 100%
Leif Claesson 500 000 100%
Zelman Silberthau 250 000 100%
Paldata AB 250 000 100%
Johan Olsson 250 000 100%
Jonas Hagberg 250 000 100%
Michal Kliman 205 000 100%
Hans Forsberg 250 000 100%
Henric Celsing 250 000 100%
Thomas Holmgren 140 000 100%
Clear Skies ApS 80 000 100%

Totalt 6 000 000 SEK

Genom emissionen/optionsinlösen ovan ökar bolagets aktiekapital från 5
078 132,25 SEK till 5 828 132,25 SEK och antalet aktier från 20 312
529 till 23 312 529. Utspädningseffekten i aktier blir ca 14,77%
samtidigt som bolaget tillförs 6 000 000 SEK i nytt kapital före
emissionskostnader (ca 0,1 MSEK).

Styrelsens optionsprogram som löses in:

Namn Antal nya aktier
Johan Wiklund (f.d. Styr.ordf.) 412 057
Per Ivar Sollied (f.d VD FXI) 75 000
Michal Kliman (ledamot) 500 000

Totalt 1 974 114 SEK

Genom nyemissionen ovan ökar bolagets aktiekapital från 5 828 132,25 SEK till 6 074 896,50 SEK och antalet aktier från 23 312 529 till 24 299 586. Utspädningseffekten i aktier blir ca 4,86% samtidigt som bolaget tillförs 1 974 114 SEK i nytt kapital före emissions- och skattekostnader (ca 0,4 MSEK).

"Investerargruppen som var med 2018 och styrde om bolaget visar
fortsatt förtroende och har nu tecknat sig för att fullfölja planen.
Det är ett mycket glädjande och målet är alltid att planer ska hållas
och vi bockar av punkt efter punkt på väg mot målet att göra om FXI
till ett Fintech bolag och inte ett rent förvaltningsbolag. Även om
förvaltningen går väldigt bra är det fortfarande inte
fondförvaltningen som är den stora potentialen och vi fortsätter
enligt vår multi-stegs-plan mot ett mer diversifierat bolag. Där
denna del tillför mer kapital för kommande initiativ och punkter i
planen.", säger Styrelseordförande Johan Olsson, FX International AB
(publ).

Bakgrund: Den nya resan påbörjades egentligen redan för drygt 1,5 år
sedan då en ny investerargrupp tog över styrningen av bolaget och
valde att tillsätta en ny styrelse och ledning.

Tillsammans satte vi upp en ny inriktning för bolaget, vilket
övergripande bestod av två delar.

· Snabbt nå en intjäning och lönsamhet
· Långsiktigt bredda inriktningen och skapa förutsättningar för
expansion

Första steget var att skapa förutsättningar för en lönsam verksamhet.
Som en del i detta arbete tog vi därför in nytt kapital i november
2018. Därefter sjösatte vi dels egen förvaltning men också en ny
fondstruktur på Malta. Det drog ut på tiden med Malta-registreringen
och det som vi med hjälp utav externa experter bedömde skulle ta 3-6
månader tog närmare ett år. Vår egna kapitalförvaltning i samarbete
med Valor startades ändå upp parallellt och har hittills genererat
mycket bra resultat. Målsättningen för vår egen förvaltning är att ha
en årlig avkastning på ca 30%. Fullt realistisk enligt vår gemensamma
bedömning och långt över de index som levereras på marknaden. Väldigt
positivt och vi ser fram emot de kvartalsvisa redovisningarna som
kommer göras av denna förvaltning.

De steg som tagits under året har varit enligt planen;

· Ny investerargrupp med ny styrelse, ny ledning och kapitalisering
av bolaget

· Intjäning genom egen förvaltning
· Godkännande och registrering av fond på Malta
Fonden har sedan ett par veckor tillbaka godkänts vilket innebär att
vi mycket snart kan påbörja uppstarten och kapitaliseringen av den
enligt den plan som tidigare kommunicerats.

Nästa steg i vår multi-stegs-strategi är att få "produktifierat" och
kommersialiserat algoritmen Genova FX. Det är här potentialen finns
för en kraftig expansion och lönsamhet. Enligt våra beräkningar är
detta mångfalt större än vår bas i fonden men fonden ger oss en
stabil grund med tydligt löpande lönsamhet.

I och med ett positivt kassaflöde har vi även möjligheten till en
diversifierad portfölj av fin-tech produkter. Kompetensen i bolaget
och plattformen i grunden öppnar för många möjligheter i
affärsstrategin. Vi har många möjligheter för framtiden och arbetar
vidare med de fortsatta stegen i vår långsiktiga strategi.

Mer information kommer att delges löpande via Cision, Spotlight,
hemsida och via vårt nyhetsbrev. Anmäl gärna ditt intresse för denna
information för att få löpande uppdateringar! Du gör det enklast på
vår hemsida och/eller på Spotlight.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som FX International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8
januari 2020.

För ytterligare information kontakta:

Ole Helland, VD

Tel: +46 (0) 793 37 67 91

e-post: ole.helland@fxi.se

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är
algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har
sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram.
Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska
indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal
handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit
algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination
med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova
FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln
genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara
index under denna tid.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fxi/r/investerargruppen-fullfoljer-sin-invest...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.