Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

FXI: Kommuniké från årsstämma

Idag hölls årsstämma i FX International AB (publ). Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

· Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över
bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2018-07-01 - 2019-06-30.

· Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
och verkställande direktör för räkenskapsåret 2018-07-01 -
2019-06-30.

· Vid stämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med två
prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med ett prisbasbelopp
vardera till styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Vidare
beslutades Johan Olsson, Hans Forsberg, Michal Kliman, Marten Aldén
och Jonas Hagberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen
väljer ordförande vid konstituerande möte.

· Vid stämman beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Stämman
beslutade att bolagets revisorer Ernst & Young Aktiebolag, med Niklas
Paulsson som huvudansvarig revisor, omväljs som företagets revisor
för en period om ett år.

· Vid stämman beslutades, i enlighet med förslag från styrelsen att
inte bemyndiga styrelsen rätten att genomföra emissioner efter
motiveringen som styrelsen givit där man pekar på att det finns
resurser för fortsatt drift och expansion.

· Vid stämman beslutades att införa incitamentsprogram enligt det
förslag som lagts av aktieägare. Beslut att tilldela VD 500.000
optioner samt styrelsens ledamöter enligt följande, Johan Olson,
ordf, 500.000 optioner, Jonas Hagberg, 500.000 optioner, Hans
Forsberg, 250.000 optioner, Michal Kliman, 250.000 optioner, Marten
Aldén, 500.000 optioner med en lösen på 2 kr fram till och med den
1/12 2020. Totalt innebär det ett totalt antal optioner på 2.500.000
aktier som kan ge vid fullt utnyttjande en utspädningseffekt på ca
8,1-12,2% beroende på om övriga optioner utnyttjas till fullo eller
ej.

· Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att kunna fatta beslut om ändring av;

- namn för bolaget
- byte av marknadsplats
- flytt av bolagets säte från Helsingborg till Malmö

För ytterligare information:

Johan Olsson

Styrelseordförande FX International AB
Telefon: +46 (0)705 424600
E-post: johan.olsson@fxi.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fxi/r/kommunike-fran-arsstamma,c2935309

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.