Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-30

FXI: Nyårsbrev från FXI

FX International har haft ett mycket händelserikt år och ändå har vi
bara påbörjat resan mot vårt mål.

Resan startade egentligen för detta år redan förra sommaren då en ny
investerargrupp tog över styrningen av bolaget och tillsatte en ny
styrelse och den i sin tur en ny ledning.

Tillsammans mejslade vi ut en inriktning för bolaget och satte upp två
initiala ben att starta med.

· Snabbt nå en intjäning och lönsamhet
· Långsiktigt bredda inriktningen och skapa förutsättningar för
expansion

Första steget var att se till att vi kunde få lönsamhet i
verksamheten. Som en del i detta arbete tog vi därför in nytt kapital
i november 2018. Därefter sjösatte vi dels egen förvaltning men också
en ny fondstruktur på Malta. Det drog ut på tiden med Malta
registreringen och det vi bedömde med hjälp av externa experter
skulle ta 3-6 månader tog närmare ett år. Men vår egen
kapitalförvaltning i samarbete med Valor startades ändå upp
parallellt och har hittills gett oväntat bra resultat. Målsättningen
att ha en avkastning på ca 30% var därför fullt realistisk enligt vår
gemensamma bedömning och långt över de index som levereras på
marknaden. Väldigt positivt och vi ser fram emot de kvartalsvisa
redovisningarna som kommer göras av denna förvaltning.

De steg som tagits under året har varit enligt planen;

· Ny investerargrupp med ny styrelse, ny ledning och kapitalisering
av bolaget

· Intjäning genom egen förvaltning
· Godkännande och registrering av fond på Malta
Fonden har som sagt godkänts för några veckor sedan och det innebär
att vi mycket snart kan påbörja uppstarten och kapitaliseringen av
den enligt den plan som vi presenterat sedan start. Uppstarten blir
nu istället under första kvartalet 2020 något försenat då vi inte
fick beskedet förrän på julafton.

Planen på ett positivt resultat nästa räkenskapsår påverkas inte av
detta utan vi arbetar på enligt plan och förväntar oss att hållas oss
inom planen oavsett.

Nästa steg i vår multi-stegs-strategi är att få "produktifierat" och
kommersialiserat algoritmen Genova FX. Det är här potentialen finns
för en kraftig expansion och lönsamhet. Enligt våra beräkningar är
detta mångfalt större än vår bas i fonden men fonden ger oss en
stabil grund med tydligt löpande lönsamhet.

I och med ett positivt kassaflöde har vi även möjligheten till en
diversifierad portfölj av fin-tech produkter. Kompetensen i bolaget
och plattformen i grunden öppnar för många möjligheter i
affärsstrategin. Vi har många möjligheter för framtiden och arbetar
vidare med de fortsatta stegen i vår långsiktiga strategi.

Med denna korta summering vill vi i styrelsen tacka för förtroendet
från våra aktieägare och önska alla ett Gott Nytt År.

Å styrelsens vägnar

Johan Olson, Styrelsens ordförande

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är
algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har
sedan 2007 handlat valutor med ett alogritmiskt dataprogram.
Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska
indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal
handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit
algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination
med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova
FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln
genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara
index under denna tid

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fxi/r/nyarsbrev-fran-fxi,c2999775

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.