Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

G & W Fondkommission: Cleantechbolaget Ferroamp inleder teckningsperioden inför notering

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform för
effekt- och energioptimering som resulterar i stora besparingar för
kunder i form av minskade elnätsavgifter och lägre energiförluster.
Plattformen möjliggör även stegvis utbyggnad och integration av
solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter. Bolaget tar nu
in 40 MSEK i en garanterad IPO-emission.

Bolaget levererade sina första serietillverkade produkter september
2015 och har sedan dess genomfört över 400 installationer med en
påvisad funktion och kundnytta. Bolaget har sitt huvudkontor med
tillverkning i Spånga utanför Stockholm. Per 31 december 2018 hade
Bolaget 22 anställda, tre patentfamiljer inklusive globala
patent-pendings. Under 2018 ökade bolagets omsättning med 53% och
bolagets orderingång med 90%. Målet är att ytterligare fördubbla
omsättningen under 2019.

Bolaget kommer under innevarande verksamhetsår att påbörja lansering
av tjänster baserade på egenutvecklad mjukvaruplattform i en
cloud-lösning och ser fortsatt kraftig tillväxt på den svenska
marknaden där man redan byggt upp en stark och välrenommerad
kundlista. Ferroamp har även planer på att påbörja försäljning i
övriga Norden samt Nederländerna, Frankrike, Italien och Finland, där
hittills endast ett par pilotinstallationer genomförts.

Bolagets övergripande mål är att till 2022 vara internationellt
etablerat med en omsättning på omkring 400 MSEK med 40 procents
bruttomarginal. Ett utbyggt återförsäljarnät, marginalförbättringar
och stegvis addering av en Software-as-a-service ("SaaS") tjänst är
viktiga aktiviteter för att uppnå dessa mål.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser

Totalt omfattar ingångna avtal avseende både emissionsgarantier och
teckningsförbindelser ca 32 MSEK, motsvarande ca 80 % av emissionen.

Teckningstid

Teckningstiden pågår under perioden 8 - 22 februari 2019. Prospekt och
anmälningssedel kan laddas ned från www.ferroamp.com och
www.gwkapital.se.

Presentationstillfällen

14 februari 2019: STING Venture Day, Clarion Sign, Stockholm
18 februari 2019: Aktiespararna, Aktiekväll på Hotel Birger Jarl,
Stockholm

20 februari 2019: G&W Småbolagsfrukost, IVA, Stockholm, anmälan görs
www.financialhearings.com, klicka här
(https://financialhearings.com/event/11865/register/live_event)

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende
fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under
Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom
Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions
Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och
specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster
åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning,
börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W
agerar även som Certified Adviser åt bolag noterade på Nasdaq First
North Stockholm, samt som mentor åt bolag listade på NGM.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/g---w-fondkommission/r/cleantechbolaget-ferroa...

Författare Cision