Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-29

G20: Återhämtningen fortsätter, men förblir ojämn - kommuniké

(SIX) Den globala ekonomiska återhämtningen fortsätter, men den
förblir ojämn och når inte upp till ambitionerna om en stark, hållbar
och balanserad tillväxt.

Det skriver G20-länderna i kommunikén från mötet i Shanghai mellan
ländernas finansministrar och centralbankirer.

"Nedsideriskerna och sårbarheterna har ökat mot bakgrund av
volatila kapitalflöden, en stor nedgång i råvarupriserna, eskalerade
geopolitiska spänningar, den möjliga chocken från ett eventuellt
brittiskt utträde ur Europeiska unionen samt ett stort och ökande
antal flyktingar i vissa regioner", heter det i G20-kommunikén.

Vidare hänvisas det till växande oro kring risken för en
ytterligare nedrevidering av de globala ekonomiska utsikterna.

"Samtidigt som vi noterar dessa utmaningarna bedömer vi dock ändå
att magnituden i den senaste tidens marknadsvolatilitet inte har
speglat underliggande fundamenta hos den globala ekonomin. Vi
förväntar oss att den ekonomiska aktiviteten kommer att fortsätta
expandera i en måttlig takt i de flesta utvecklade ekonomier, och att
tillväxten i viktiga framväxande ekonomier förblir stark", skriver
G20-länderna som dock uppger sig vara överens om att mer måste göras
för att man ska nå det gemensamma målet kring den globala tillväxten.

"Vi kommer att fortsätta övervaka den globala ekonomiska och
finansiella utvecklingen noga", heter det.

G20-länderna anser att det under de senaste åren har skett viktiga
framsteg när det gäller att stärka tillväxten, investeringarna och den
finansiella stabiliteten.

"Vi vidtar åtgärder för att främja förtroendet samt för att skydda
och stärka den ekonomiska återhämtningen. Vi kommer att använda alla
verktyg - penningpolitik, finanspolitik och strukturåtgärder -
individuellt och kollektivt, för att uppnå dessa mål", heter det.

Penningpolitiken kommer att fortsätta stödja den ekonomiska
aktiviteten och säkerställa prisstabilitet, i linje med centralbankers
mandat, men penningpolitiken kan inte ensam leda till balanserad
tillväxt, resonerar G20-länderna.

"Våra finanspolitiska strategier siktar på att stödja ekonomin och
vi kommer att använda finanspolitiken flexibelt för att stärka
tillväxten, jobbskapandet och förtroendet, samtidigt som vi förbättrar
motståndskraften och säkerställer att statsskuldens andel av BNP hålls
på en hållbar bana", uppges det i kommunikén.

Vidare uppges att länderna arbetar med att göra skattepolitiken och
de offentliga utgifterna så tillväxtvänliga som möjligt.

"Vi bekräftar återigen den roll som ömsesidigt förstärkande
makroekonomiska åtgärder och strukturåtgärder har för att stödja våra
ansträngningar att uppnå stark, hållbar och balanserad tillväxt.
Snabbare framsteg kring strukturreformer torde stärka den potentiella
tillväxten på medellång sikt och göra våra ekonomier mer innovativa,
flexibla och motståndskraftiga", uttrycker G20-länderna det som.

Vidare upprepas budskapet att överdriven volatilitet och oordnade
rörelser på valutamarknaden kan ha negativa effekter för den
ekonomiska och finansiella stabiliteten.

"Vi kommer att konsultera tätt när det gäller valutamarknaden. Vi
upprepar våra tidigare åtaganden när det gäller växelkurser, däribland
att vi kommer att avstå från konkurrensdevalveringar och inte göra
växelkurserna föremål för konkurrensåtgärder. Vi kommer att motstå
alla former av protektionism", heter det i det gemensamma uttalandet.

G20-länderna åtar sig samtidigt att på ett försiktigt sätt
kalibrera och tydligt kommunicera sin makroekonomiska politik och sina
strukturåtgärder för att minska osäkerheten, minimera negativa
spridningseffekter och för att främja transparens.

Ovanstående budskap är hämtat ur den första och andra punkten från
den elva punkter långa kommunikén från mötet som pågick under fredagen
och lördagen i Shanghai.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
mailto:johan.lind@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.