Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

G20: De ekonomiska riskerna har minskat - kommuniké

(SIX) G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer
avslutade på lördagen sitt två dagar långa möte där man
diskuterade aktuella globala ekonomiska utmaningar och gick
vidare med den policyagenda som länderna har kommit överens om.

I möteskommunikén uppges att riskerna kring den globala
ekonomin har minskat och att finansmarknadsförhållandena har
förbättrats, tack vare viktiga åtgärder i Europa, USA, Japan och
motståndskraften i den kinesiska ekonomin.

"Vi uppmärksammar dock att viktiga risker finns kvar och att
den globala tillväxten ännu är alltför svag med en arbetslöshet
som förblir oacceptabelt hög i många länder. Vi är överens om
att den svaga globala ekonomiska utvecklingen härrör från
policy-osäkerhet, skuldminskningsprocesser i privat sektor,
press från budgetåtstramningar och ett hämmat tillhandahållande
av krediter samt ofullständig ombalansering av den globala
efterfrågan", skriver G20-länderna.

Under dessa omständigheter anser G20-länderna att en ihållig
ansträngning krävs för att fortsätta bygga en starkare ekonomisk
och monetär union inom euroområdet, att osäkerheterna kring
budgetsituationen i USA och Japan måste lösas och att
efterfrågan måste stärkas i överskottsekonomier, med beaktande
av särskilda förhållanden i stora råvaruproducerande länder.

För att hantera svagheten i den globala ekonomin är det av
avgörande betydelse att genomföra ambitiösa reformer och
koordinerade policyåtgärder för att uppnå stark, uthållig och
balanserad ekonomisk tillväxt och för att återupprätta
förtroendet, heter det. G20-länderna uppger att man kommer att
fortsätta implementera tidigare åtaganden, däribland reformer av
den finansiella marknaden och ambitiösa strukturreformer för att
lyfta den ekonomiska tillväxten.

Vidare uppger man sig vara hängivna till att säkerställa
hållbara offentliga finanser. Utvecklade länder kommer att ta
fram hållbara finanspolitiska strategier avseende medellång sikt
i linje med tidigare mötens besked.

"Strategier som är trovärdiga på medellång sikt kommer att
fås på plats och implementeras med beaktande av hur de
ekonomiska förhållandena ser ut i närtid och ledigt
budgetutrymme där sådant finns", skriver G20-länderna som även
uppger sig stödja åtgärder för att förbättra kreditflödet till
ekonomin där det är nödvändigt.

"Penningpolitiken bör riktas mot inhemsk prisstabilitet och
mot att fortsätta stödja ekonomisk återhämtning utifrån
centralbankernas respektive mandat. Vi avser övervaka och
minimera de negativa spridningseffekterna till andra länder av
policyåtgärder som genomförs av inhemska skäl", uppges det.

G20-länderna har kommit överens om en bedömningsprocess
beträffande implementeringen av ländernas
strukturreformåtaganden. Denna process ska ge vägledning kring
framtida strukturåtgärder.

Vidare upprepas ambitionen att röra sig snabbare i riktning
mot ett system med marknadsbaserade växelkurser där
flexibiliteten hos växelkurserna speglar underliggande
ekonomiska fundamenta. Ihållande felaktiga växelkurser ska
undvikas. G20-länderna upprepar även att överdriven volatilitet
i finansiella flöden och oordnande växelkursrörelser har
negativa effekter för ekonomisk och finansiell stabilitet.
Länderna lovar att inte konkurrensdevalvera sina valutor, att
inte ha målsättningar för växelkurser av konkurrensskäl, att
motverka alla former av protektionism och att agera för att
hålla marknader öppna.

Efter ett avsnitt om vikten av bland annat
infrastrukturinvesteringar och fungerande kapitalmarknader
följer fler budskap kring offentliga finanser, betydelsen av IMF
och andra organ, finansmarknadsreglering, åtgärder för att
stärka skatteuppbörden, råvarumarknadsfrågor och
klimatåtgärdsfinansiering.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.