Du är här

2017-10-06

G20: MER BEHÖVER GÖRAS FÖR ATT SÄKRA HÖGRE TILLVÄXTTAKT - IMF

STOCKHOLM (Direkt) G20-länderna har kommit en bra bit på väg vad gäller en
uppnå en stark, uthållig och balanserad tillväxt, men mer återstår att göra.

Det skriver en arbetsgrupp inom IMF i en rapport inför IMF:s årsmöte i
Washington i nästa vecka.

De konstaterar att tillväxten nu är starkare men att det fortsatt finns
orosmoln. Efter en långsam återhämtning har tillväxten ökat och utbudsgapen
väntas slutas i ungefär hälften av G20-länderna under 2018. Men det finns
fortsatt symptom på otillräcklig efterfrågan i många utvecklade ekonomier,
med en inflation under målet, och många tillväxtländer står inför utmaningar
från låga råvarupriser och inhemska problem.

"Den uthålliga tillväxten är inte säkrad. Den cykliska återhämtningen har
stärkts, men produktivitetstillväxten förblir låg, med mer än hälften av
G20-ekonomierna som har en potentiell tillväxt som för närvarande bedöms
ligga runt 2 procent, och med de lägsta nivåerna i utvecklade länder.
Obalanser utgör betydande risker framöver", skriver IMF.

Även om de externa obalanserna har minskat sedan krisen så är de fortsatt
stora, och skuldnivåerna är ännu klart högre än de var före krisen, särskilt
vad gäller offentlig skuld i utvecklade ekonomier och privat skuld i
tillväxtländer.

De policyansvariga bör därför fokusera på att rebalansera och att säkra en
uthållig tillväxt, och samtidigt finjustera policymixen. Det rör fyra
områden:

Den makroekonomiska policyn bör anpassas till förändrade omständigheter. Det
är fortsatt lämpligt med en ackommoderande penningpolitik i utvecklade
ekonomier. I en del länder kan finanspolitiskt utrymme användas för att
hjälpa till att sluta utbudsgapet (Korea) eller höja de offentliga
investeringarna (Tyskland). På andra håll bör underskotten minska ytterligare
för att stärka förtroendet (Turkiet, Indonesien, Indien och Brasilien).

De interna obalanserna behöver ses över. Där den offentliga skulden är hög
(Italien, Japan, USA) bör de medelfristiga konsolideringsplanerna bli mer
ambitiösa för att minska sårbarheter. Kina bör också fortsätta arbetet med
att minska den finansiella sårbarheten i den privata sektorn.

Den externa justeringen måste fortsätta. Ovanstående åtgärder skulle hjälpa
till att minska det externa över- eller underskottet i en del länder
(Tyskland, USA). I Kina handlar det om att stärka det sociala skyddsnätet och
minska importbarriärerna.

Att få en uthållig tillväxt kräver också ambitiösa strukturreformer,
tillsammans med att implementera redan beslutade tillväxtstrategier inom G20.
Behoven skiljer sig åt men gemensamt är ett betydande utrymme för att höja
den potentiellt tillväxten i de flesta länder, skriver IMF.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.