Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-04-22

G20: Upprepar ambition marknadsbaserade växelkurser - kommuniké

(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning)

(SIX) G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer
avslutade på fredagen sitt två dagar långa möte där man
diskuterade aktuella globala ekonomiska utmaningar och gick
vidare med den policyagenda som länderna har kommit överens om.

I möteskommunikén uppges att den globala ekonomin undvikit
stora svansrisker och att finansmarknadsförhållandena har
fortsatt förbättrats. Den globala tillväxten uppges dock ha
varit fortsatt svag och arbetslösheten kvarblir vid för höga
nivåer i många länder.

"Återhämtningen förblir ojämn och fortskrider i olika takt,
där tillväxtekonomier uppvisar relativt stark tillväxt, USA en
gradvis tilltagande privat efterfrågan medan återhämtning i
Eurozonen ännu inte påbörjats", skriver G20-länderna.

"Policy-osäkerhet, sjunkande privata skuldkvoter,
finanspolitiska budgetunderskott, försämrad kreditgivning och en
ofullbordad rebalansering av global efterfrågan fortsätter att
tynga de globala tillväxtutsikterna. Även på medellång sikt
existerar utmaningar i många ekonomier, däribland de som berör
finanspolitisk hållbarhet och finansiell stabitilitet",
fortsätter komminukén.

G20-gruppen uppger sig vidare ha enats kring att ytterligare
åtgärder tarvas för att göra tillväxten stark, hållbar och
balanserad. Japans senaste policyåtgärder har syftat till att
bryta deflationen och stötta inhemsk efterfrågan. Utöver Japan
har även Sydkorea aviserat ett aktivt makroekonomiskt
policyprogram.

G20 anser dock att mycket mer åtgärder som addresserar
svagheten i den globala ekonomin krävs för att gruppen skall
kunna uppfylla dess åtaganden. I Europa borde fundamentan för
den ekonomiska och monetära unionen stärkas, vilket inkluderar
en brådskande implementering av en bankunion, ytterligare
minskningar av finansiell fragmentering och en fortsatt
förstärkning av bankernas balansräkningar.

Vidare framsteg mot en balanserad finanspolitisk
konsolidering är en nödvändighet i USA på medellång sikt, även
om en betydande minskning av underskottet redan uppnåtts. Japan
borde också definiera en trovärdig medelfristig finanspolitisk
plan, enligt kommunikén. Länder med stora budgetöverskott borde
ta vidare steg mot att stärka inhemska källor till tillväxt.

G20 kommer att fortsätta implementera ambitiösa strukturella
reformer för att förbättra tillväxtpotentialen och skapa jobb.
Att bibehålla finanspolitisk hållbarhet i utvecklade ekonomier
förblir dock av yttersta vikt. Medlemsländerna kommer att
utveckla medelfristiga finanspolitiska strategier till Sankt
Petersburg-mötet enligt de åtagande som tillkännagavs i Los
Cabos. Strategierna kommer att presenteras och ses över vid det
nästkommande mötet.

Vidare upprepas ambitionen att röra sig snabbare i riktning
mot ett system med marknadsbaserade växelkurser, där
flexibiliteten hos växelkurserna speglar underliggande
ekonomiska fundamenta. Ihållande felaktiga växelkurser ska
undvikas. Länderna lovar att inte konkurrensdevalvera sina
valutor, att inte ha målsättningar för växelkurser av
konkurrensskäl, att motverka alla former av protektionism och
att agera för att hålla marknader öppna.

G20-länderna upprepar även att överdriven volatilitet
i finansiella flöden och oordnande växelkursrörelser har
negativa effekter för ekonomisk och finansiell stabilitet.
Penningpolitik bör fokusera på inhemsk prisstabilitet och att ge
fortsatt stöd åt den ekonomiska återhämtningen, enligt
respektive centralbanks mandat.

Jesper Rooth, tel +46 31-350 64 65
jesper.rooth@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.