Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

G5 Entertainment AB: Bokslutskommuniké 2019

Oktober - december 2019

"2019 var ett viktigt år för G5. Vi fortsatte att leverera enligt vår
strategi för en hållbar, sund och egenfinansierad utveckling av
bolaget. Vi nådde vårt mål genom att vara lönsamma och genom ett
positivt kassaflöde. Det är en grund som ger oss möjlighet att både
ta och hantera väl avvägda affärsrisker. Den inställningen har gett
den kraftiga tillväxt som vi har haft under de gångna tio åren."
säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment. "I det fjärde kvartalet
växte våra egna spel med åtta procent jämfört med föregående år och i
januari med nästan 30 procent jämfört med föregående år, en tillväxt
driven av spelet Jewels of Rome, som lanserades i juni 2019. 2020
kommer att bli ett spännande år för oss med många nya spel som
nyligen lanserats och flera andra på väg in på marknaden. 2019
handlade om att optimera våra stora utvecklingsteam, 2020 kommer vi
att kunna dra nytta av det hårda arbetet."

·
Intäkter för perioden var 328,1 (340,7) MSEK, en minskning med 4
procent jämfört med samma period 2018.

· Bruttomarginalen ökade till 56% (53%) beroende på att en större
andel av intäkterna kommer från egna spel.

· Rörelseresultatet för perioden var -4,1 (18,6) MSEK, kvartalet var
negativt påverkat av nedskrivningar uppgående till -5,7 MSEK och
valutakursförändringar på rörelsefordringar och skulder om -4,1 MSEK

· Resultat efter skatt uppgick till -4,4 (17,1) MSEK.
· Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var
-0,48 (1,90) SEK.

· Kassaflödet uppgick till 23,8 (40,7) MSEK.
· För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly
Active Users (MAU) 5,8 miljoner, en minskning med 28 procent jämfört
med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique
Payers (MUP) var 215,7 tusen, en minskning med 22 procent och
genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,6 miljoner, en
minskning med 18 procent jämfört med samma period föregående år.
Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU)
var 52,3 USD, en ökning med 17 procent jämfört med samma period
föregående år.

· Styrelsen avser att föreslå en aktieutdelning om 2,5 kronor (2,5)
per aktie vilket motsvarar cirka 22,6 (22,5) MSEK.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, 46 76 00 11 115

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e februari 2020,
klockan 07:30.

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa
free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga,
lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och
oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google,
Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar
ett antal populära titlar som Hidden City®, Jewels of Rome®, Mahjong
Journey®, Homicide Squad®, The Secret Society® och Pirates & Pearls?.

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen
G5EN.ST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/g5-entertainment-ab/r/bokslutskommunike-2019,...
https://mb.cision.com/Main/10169/3033165/1192228.pdf

Författare Cision News