Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-15

Gabather AB: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt omräkning av teckningsoptioner

Styrelsen i Gabather AB har beslutat att avstämningsdag för
sammanläggning av aktier ska vara fredag den 23 mars 2018.
Sammanläggning av aktier 1:4 innebär att fyra (4) befintliga aktier
läggs samman till en (1) aktie. Samtidigt uppger bolaget att
villkoren för teckningsoptioner av serie 2018/2019, har räknats om
per avstämningsdagen 23 mars 2018 med hänsyn till genomförd
sammanläggning av aktier 1:4.

Sammanläggning av aktier

En extra bolagsstämma i Gabather beslutade den 7 mars 2018 om
sammanläggning av aktier 1:4, innebärande att fyra (4) befintliga
aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra
sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens
gränser för lägsta och högsta antal aktier och aktiekapital. Beslut
om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har registrerats av
Bolagsverket och Gabathers styrelse har beslutat att avstämningsdag
för sammanläggningen ska vara fredag den 23 mars 2018.

· Sista dagen för handel i Gabathers aktie innan sammanläggningen är
onsdag den 21 mars 2018

· Första dag för handel i Gabathers aktie efter sammanläggning är
torsdag den 22 mars 2018, vilket innebär att aktiekursen från och med
den 22 mars 2018 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen

· Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i
sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer Gabathers aktie att byta
ISIN-kod. Från och med torsdag den 22 mars 2018 handlas aktien med
den nya ISIN-koden SE0010869552.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att
minska från 20 613 091 till 5 153 272 aktier med ett kvotvärde om
0,44 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre,
antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den
23 mars 2018. De aktieägare vars innehav av aktier på
avstämningsdagen inte är jämnt delbart med fyra kommer vederlagsfritt
att erhålla aktier från Erik Penser Bank AB för att innehavet ska bli
jämnt delbart med sammanläggningskvoten fyra (4). Tillhandahållande
av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan
att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

Omräknade villkor för teckningsoptioner serie 2018/2019
Gabather har 2 355 556 utelöpande teckningsoptioner av serie
2018/2019, kortnamn: GABA TO 2, där teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner kan äga rum under perioderna 17 - 31 oktober 2018
respektive 17 - 31 januari 2019. Villkoren för teckning har räknats
om per avstämningsdagen den 23 mars med hänsyn till genomförd
sammanläggning av aktier 1:4. Det totala antalet utelöpande
teckningsoptioner ändras inte.

Fyra (4) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) nyemitterad
aktie till kurs 32,00 SEK per aktie.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå
AB är juridisk rådgivare till Gabather i samband med
sammanslagningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bert Junno, VD

Gabather AB

E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet
och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig,
för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med
ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av
Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens
Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och
Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns
universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i
40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45
år.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/avstamningsdag-for-sammanlaggnin...
http://mb.cision.com/Main/11735/2473302/806316.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.