Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Gabather AB: Gabather har framgångsrikt slutfört fas 1a studie med läkemedelskandidaten GT-002

Gabather AB kan idag meddela att den kliniska fas 1-studien i friska
frivilliga individer med enstaka och ökande doser (SAD-studie) av
GT-002 framgångsrikt har slutförts. Inga läkemedelsrelaterade
biverkningar har rapporterats. Den preliminära analysen av studien
visar att GT-002 är säker och väl tolererad och de farmakokinetiska
egenskaperna ser även mycket lovande ut. Den slutliga studierapporten
som innehåller alla säkerhetsdata och en slutlig utvärdering av
farmakokinetiken kommer vara företaget till handa i juni 2019.

Genomförandet av den kliniska fas 1-studien är en viktig milstolpe i
Bolagets utveckling av den kliniska läkemedelskandidaten GT-002 mot
fortsatta studier i patienter. Resultaten som genererats i fas 1
studien kommer att ligga till grund för planeringen och genomförandet
av de efterföljande kliniska studierna där GT-002 kommer att ges
upprepade gånger (MAD studie) under en begränsad tid för att vidare
utvärdera säkerhet och farmakokinetik. En så kallad "Proof of
Concept"-studie i patienter planeras även där värdefulla data kommer
att samlas in beträffande effekten av GT-002 på olika psykiatriska
sjukdomstillstånd och symptom, antingen som en separat studie eller i
kombination med MAD studien.

Detaljer om fas 1 SAD studien finns i följande länken:
www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03817346?term=gabather&rank=1

Gabather AB

Michael Robin Witt, VD

E-post: mrw@gabather.com

Mobil: 0736872839

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet
och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig,
för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med
ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av
Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens
Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och
Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns
universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i
40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45
år.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank
och nås på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First
North och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 15.40 den 25e april 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gabather-ab/r/gabather-har-framgangsrikt-slut...
https://mb.cision.com/Main/11735/2797116/1032077.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.