Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-08

Gabather AB: Gabather offentliggör prospekt och ny information

Prospektet avseende företrädesemission i Gabather har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på
bolagets hemsida, www.gabather.com. Prospektet innehåller ny
finansiell information.

Gabather offentliggör i prospektet skuldsättning, eget kapital samt
nettokassa per den 31 januari 2016. De långfristiga skulderna uppgår
till 0,0 Mkr, kortfristiga skulder till 0,8 Mkr varav inga av
skulderna är räntebärande. Det egna kapitalet uppgår till 12,3 Mkr
och nettokassan till 8,7 Mkr.

Prospektet avseende Gabathers företrädesemission är nu offentliggjort.
Aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB på
avstämningsdagen den 11 april 2016 kommer att få en förtryckt
emissionsredovisning med inbetalningskort samt en sammanfattning av
erbjudandet per post till den i Euroclear angivna adressen.
Aktieägare som har sitt innehav i aktiedepå eller på annat sätt
förvaltat genom förvaltare får information och instruktioner direkt
från sin bank eller förvaltare. Prospektet kommer att finnas
tillgängligt på Gabthers hemsida, www.gabather.com samt på Erik
Penser Banks hemsida, www.penser.se.

Teckningstiden i företrädesemissionen löper från den 14 april till och
med den 28 april 2016. De som på avstämningsdagen är aktieägare i
Gabather erhåller en (1) teckningsrätt per aktie och fyra (4)
teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till
kursen 11,00 kronor per aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra
investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av
nya aktier. I samband med företrädesemissionen har Gabather erhållit
teckningsförbindelser från större aktieägare och av personer i
styrelsen och ledningsgruppen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om
emissionsgarantier med ett antal externa investerare. Totala
teckningsåtaganden uppgår till 26 Mkr, motsvarande 80,3 procent av
företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bert Junno, VD
Tel: 070-777 22 09
E-post: bj@gabather.com

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet
och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig,
för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med
ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av
Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens
Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och
Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns
universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i
40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45
år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela
världen.

Framåtriktad information

Detta meddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/gabather-offentliggor-prospekt-o...
http://mb.cision.com/Main/11735/9951992/498441.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.