Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

Gabather AB: Gabather tillförs 49,5 MSEK i genomförd företrädesemission

Gabathers nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna har
avslutats. Emissionen tecknades till 80 procent och Gabather tillförs
49,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden finansierar
förestående Fas Ib/IIa-studie med bolagets läkemedelskandidat GT-002
samt operationell drift av bolaget till och med år 2021.

Teckningstiden i Gabathers nyemission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare avslutades den 15 oktober 2019. Totalt
tecknades emissionen till 80 procent varav, 14,3 procent tecknades
med stöd av teckningsrätter, 0,7 procent utan stöd av teckningsrätter
och 65 procent av emissionsgaranter. Teckningskursen i
företrädesemissionen var 36 SEK per unit, motsvarande 6 SEK per
aktie. Genom emissionen tillförs Gabather 49,5 MSEK före
emissionskostnader vilket finansierar Gabathers kommande Fas
Ib/IIa-studie med bolagets läkemedelskandidat GT-002 samt
operationell drift av bolaget till och med år 2021.

En unit består av sex aktier och en vederlagsfri teckningsoption. I
nyemissionen emitteras 1 375 000 units, innehållandes 8 250 000
aktier och 1 375 000 optioner. Varje teckningsoption ger innehavaren
rätt att teckna en nyemitterad aktie till kurs 10,00 SEK under
perioden 12 - 26 mars 2021. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionen tillförs bolaget ytterligare cirka 13,8 MSEK före
emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Gabather med 3 666
667,22 SEK genom nyemission av 8 250 000 aktier. Efter nyemissionen
uppgår aktiekapitalet i bolaget till 5 957 010,67 SEK fördelat på 13
403 272 aktier. Betalda tecknade units (BTU) i nyemissionen handlas
på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet GABA BTU fram
till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket
och kommer därefter att ersättas av aktier och optioner.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för
företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i
prospektet som offentliggjordes den 30 september 2019. Meddelande om
tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive
tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Gabather i samband
med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta
Michael-Robin Witt, VD Gabather
E-post: mrw@gabather.se

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet
och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig,
för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med
ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av
Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens
Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och
Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns
universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i
40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45
år.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl 17.55.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gabather-ab/r/gabather-tillfors-49-5-msek-i-g...
https://mb.cision.com/Main/11735/2936187/1125864.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.