Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

GABATHER: BESLUTAT OM FÖRETRÄDESEMISSION UNITS 18 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gabather har beslutat att genomföra en nyemission av units om cirka 18 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen sker genom utgivande av units där en unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen uppgår till 4:00 kronor per unit.

"Företrädesemissionen ska finansiera fortsatt utveckling av GT-002, optimera förutsättningarna för att etablera ett partneravtal samt ge bolaget möjlighet att stärka organisationen och utveckla ytterligare läkemedelskandidater", heter det.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom garantiåtaganden. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras genom företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 13,4 miljoner kronor före emissionskostnader.
Författare Direkt-SE