Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Gabriel Holding A/S: Gabriel Holding A/S - Årsrapport 2018/19

?Gabriel Holding A/S realiserer vækst i omsætning på 18% og en stigning i
resultat før skat på 12%  

Udvalgte nøgletal

* Omsætningen steg til 708,2 mio. kr. (601,1 mio. kr.).
* Resultat af primær drift (EBIT) blev 61,9 mio. kr. (55,0 mio. kr.)
svarende til en stigning på 13%.
* Overskudsgraden blev 8,7% (9,2%).
* Resultat før skat blev 62,9 mio. kr. (56,1 mio. kr.) svarende til en
stigning på 12%.
* Resultat efter skat blev 48,7 mio. kr. (43,4 mio. kr.).
* Forrentning af den investerede kapital (ROIC) før skat blev 22,7%
(28,1%).
* Resultat pr. aktie (EPS) steg til 25,9 kr. (23,0 kr.).
* Pengestrømmen fra periodens drift blev 43,8 mio. kr. (40,2 mio. kr.).
* Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 10,50 pr. aktie a kr. 20.

Resumé

Koncernens omsætning steg i regnskabsåret med 18% til 708,2 mio. kr. Den
organiske vækst udgjorde 11% og den til­ købte vækst henføres til de
erhvervede virksomheder Grupo RYL, S. A. de C. V. i Mexico og UAB Baltijos
Tekstilé i Litauen.

Eksportandelen udgjorde 89% mod 90% sidste år.

Årets realiserede vækst kommer fra møbelstoffer til erhvervsmøbler samt fra
forretningsenheden FurnMaster, der leverer produkter og serviceydelser, som
tilhører værdikædens næste led, f.eks. tilskæring, syning, polstring og
montage af møbeldele.

Stigningen i resultat før skat på 12% fremkommer som resultat af fortsat
stor vækst i stort set alle koncernens forretningsområder.

I forbindelse med årsrapporten for regnskabsåret 2017/18 forventede
ledelsen en stigning i resultat før skat på 10-­20%. Gennem året har disse
forventninger været fastholdt, dog med den indikation at resultatet ville
ende i den øvre ende af det indikerede interval.

Resultatudviklingen i koncernen har generelt fulgt omsætningsstigningen  i
 året, men akkvisitionsomkostninger, fort­satte etableringsomkostninger i
FurnMaster­enhederne i Litauen og USA, samt købet af Grupo RYL i Mexico
gør, at vækst i resultat ender på 12%.

Koncernens samlede resultat efter skat blev 49,0 mio. kr. (43,4 mio. kr.).

Begivenheder efter balancedagen

Datterselskabet Gabriel A/S underskrev d. 6. november 2019 foreløbig
aktiekøbsaftale med ejeren af den tyske producent af tekstile løsninger,
Visiotex GmbH, hvorved 100% af aktiekapitalen overtages, dersom den
planlagte due diligence proces gennemføres som forventet.

Forventninger til fremtiden

Det globale marked for erhvervsmøbler forventes for 2019/20 at være stabilt
til let faldende. Nye produkter indenfor alle områder er vel modtaget, og
der er generelt godt momentum i koncernens forretningsenheder.

På baggrund af koncernens tilkøb samt fortsat udbyggede og konstant
stigende indsats i udviklings­ og salgsaktiviteter forventes en
omsætningsvækst i niveauet 15­-20%.

Det bemærkes, at forventningerne er baseret på et stabilt til let faldende
marked, og at koncernens forventede om­ sætningsvækst kan påvirkes af
udsving i konjunkturerne på koncernens primære markeder.

Produktmixforskydninger og fortsatte etablerings­ og
tilpasningsomkostninger betyder, at der for regnskabsåret forventes en
stigning i resultat før skat på 10­15%.

Ledelsen forventer således for regnskabsåret 2019/20 en vækst i omsætning i
niveauet 15-­20% og en stigning i  resultat før skat i niveauet 10­-15%.

Bestyrelsen indstiller følgende til generalforsamlingen i Gabriel Holding
A/S den 12. december 2019:

* Der udloddes et udbytte på kr. 10,50 pr. aktie a kr. 20.
* Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Kjær Jacobsen, Hans O.
Damgaard, Søren B. Lauritsen og Pernille Fabricius som selskabets
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
* Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.
* Årsrapporten indstilles til godkendelse på selskabets
generalforsamling torsdag den 12. december 2019 kl. 14.00 på
selskabets kontor i Aalborg.

Den officielle årsrapport offentliggøres på selskabets hjemmeside, og den
trykte udgave af årsrapporten foreligger senest den 3. december 2019 på
selskabets kontor.

Vedhæftet fil

* Gabriel Holding AS - Meddelelse nr. 10 - Årsrapport 2018-19

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.