Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Gamechest: Delårsrapport 1 - 2020

Flerårsöversikt koncernen Q1 2020 Q1 2019 Helår 2019
Totala intäkter (msek) 1,3 0,3 2,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,4 -1,4 -4,8
Balansomslutning (msek) 15,4 6,6 16,7
Soliditet (%) 70,0% 45,4% 73,0%
Resultat per aktie (sek) -0,14 -0,19 -0,50

Flerårsöversikt modern
Totala intäkter (msek) 0,3 0,2 1,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,1 -1,1 -3,0
Balansomslutning (msek) 18,5 9,2 19,6
Soliditet (%) 77,5% 62,5% 79,0%
Resultat per aktie (sek) -0,11 -0,16 -0,32
VD har ordet

Första kvartalet på 2020 är nu avklarat, även mitt första kvartal som
VD för Game Chest Group. Det har varit en spännande och insiktsfull
period. Viktiga delar i verksamheten har tagit fart och jag känner
att vi är uppe i ett bra momentum inför året.

Under detta kvartal har jag märkt av en tydlig effekt av vår numera
större organisation. Vi har arbetat på flertal fronter parallellt
vilket resulterat i att bolaget kunnat ta snabbare steg framåt i dess
tillväxt. Bolaget har kunnat binda flertal partnerskap med
twitchstreamers, lanserat den nya plattformen FridayPlays
(http://fridayplays.com/) samt fortsatt arbetet med intäktsoptimering
av onlinespel webbplatsen Gamefiber.

Som vi tidigare kommunicerat planerar vi att under sommaren lansera
den nya moderniserade versionen av datorspelet Wurm Online på
distributions-tjänsten Steam. Arbetet med detta fortlöper och vår
förhoppning är att via Steam kunna nå en bredare massa samt fler
betalande spelare.

En fråga som är aktuell i koncernen och bland er aktieägare är antalet
betalande abonnenter. Denna siffra har jag kommunicerat löpande
vilket jag även kommer fortsätta att göra. Per den sista Mars 2020
hade bolaget strax under 2500 betalande abonnenter.

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 1 292 908 sek
(347 519 SEK), en tillväxt om 372%. Periodens resultat tyngdes ner
med -742 281 SEK på grund av avskrivningar som ej påverkar
kassaflödet. Resultat EBITDA -500 904 SEK (-1 051 582 SEK).

COVID-19
Detta kvartalet har minst sagt varit en annorlunda period för de
flesta företag runt om i världen på grund av COVID-19. Som jag
tidigare kommunicerat, har bolaget ej sett något större negativ
effekt av detta. Den del som påverkats är bolagets sensate förvärv av
evenemangsplattformana Esportrait och Ticsail som ligger pausade
tills större folksamlingar tillåts igen. Bolaget har däremot sett en
ökning i både försäljning och trafik under det gångna kvartalet.

Framåtblick
Game Chest gruppens verksamhet befinner sig i en snabbt växande
marknad där nya möjligheter uppstår i löpande takt. Jag ser positivt
på den utveckling som skett under det senaste kvartalet i Game Chest.

Jag tillsammans med styrelsen håller även våra ögon öppna för nya
spännande förvärv och möjligheter, men som nämnts tidigare kommer
största fokus framöver ligga på en tillväxt i de plattformar och
tjänster som i dagsläget ingår bolagets befintliga portfölj.

Vi i bolaget ser fram emot 2020!
//
Verkställande Direktör
Robin Bäcklund
Game Chest Group AB (Publ)
Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 Maj 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gamechest/r/delarsrapport-1--2020,c3107063
https://mb.cision.com/Main/17658/3107063/1244290.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.