Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Gamechest: Delårsrapport tre 2019

+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+
|Flerårsöversikt |Q3 2019|Q3 2018|Delår 3 2019|Delår 3 2018|Helår 2018|
|koncernen | | | | | |
+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+
|Totala intäkter |1,4 |0,2 |2,1 |1 |0,8 |
|(msek) | | | | | |
+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+
|Resultat efter |?1,1 |?0,2 |?2,9 |?1,3 |?2,8 |
|finansiella poster| | | | | |
|(msek) | | | | | |
+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+
|Balansomslutning |15,5 |7,3 |15,5 |7,3 |6 |
|(msek) | | | | | |
+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+
|Soliditet (%) |53,70% |76,80% |53,70% |76,80% |74,10% |
+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+
|Resultat per aktie|?0,12 |?0,03 |?0,32 |?0,18 |?0,4 |
|(sek) | | | | | |
+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+
| | | | | | |
+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+
|Flerårsöversikt |Q3 2019|Q3 2018|Delår 3 2019|Delår 3 2018|Helår 2018|
|modern | | | | | |
+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+
|Totala intäkter |1,1 |0,3 |2,3 |0,7 |0,9 |
|(msek) | | | | | |
+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+
|Resultat efter |?0,2 |0 |?0,7 |?0,1 |?0,5 |
|finansiella poster| | | | | |
|(msek) | | | | | |
+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+
|Balansomslutning |10,2 |8,6 |10,2 |8,6 |7,9 |
|(msek) | | | | | |
+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+
|Soliditet (%) |122,70%|83,80% |122,70% |83,80% |86,20% |
+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+
|Resultat per aktie|?0,03 |0 |?0,08 |?0,01 |?0,07 |
|(sek) | | | | | |
+------------------+-------+-------+------------+------------+----------+

VD har ordet

Game Chest Group har i allra högsta grad haft ett spännande tredje
kvartal. Som ett relativt nytt och hungrigt bolag verksamt inom ett
segment som över i stort sett hela världen växer med stora
tillväxttal år efter år jagar vi på för att växa både organiskt och
genom förvärv. Under detta kvartal har fokus således varit delat
mellan att skala upp Gamethrill och integrera Code Club AB och
inkråmsförvärvet Gamefiber.com i befintlig produktportfölj.

Det första förvärv som genomfördes under det gångna kvartalet var av
företaget Code Club AB och dess plattform Wurm Online/Unlimited. Vi
har nu tagit beslut på att lansera om Wurm på steam i början av 2020,
så mycket fokus ligger på detta just nu. Här har vi bland annat
rekryterat en ny produktionschef mer större erfarenhet av denna
process än tidigare, likaså har vi samlat användarnas önskemål och
uppdaterar nu flera komponenter i spelets design samtidigt som vi
utvecklar en ny hemsida för att modernisera oss inför den stora
releasen på steam.

Gamefiber.com var det andra förvärvet under kvartal 3, Gamefiber.com
är en onlinespel plattform inriktad åt mobila användare. Under
kvartalets gång har vi arbetat med att optimera annonsintäkter från
plattformen utan att påverka den uppskattade användarvänlighet
plattformen har av dess besökare.

Båda dessa beskrivna förvärv besitter en spännande framtid men inkörs
perioden och integreringen av speciellt Gamefiber.com har inneburit
större utmaningar än förväntat. Bl.a. har annonsförsäljningen blivit
lidande av detta under perioden men bolaget jobbar oavbrutet med att
lösa problemet och förväntningen är att inom kort få ordning på
problemet vilket skulle innefatta en för bolaget förväntad
intäktsökning. Vi lägger som sagt mycket resurser på att få allt att
fungera optimalt och vi är ödmjuka inför det faktum att förvärv inte
alltid kommer på plats direkt utan kräver både tid och hårt arbete.

Bolaget har idag ca 2 000 aktiva och betalande abonnenter. Vi har gått
från två plattformar till sex plattformar. Målet om 10 000 abonnenter
har således inte uppnåtts än. Givet den utveckling som förvärven
bidragit till i form av andra intäktskällor såsom annonsintäkter och
spelförsäljning är bolaget inte längre i lika stor utsträckning
beroende av abonnenter även om målet absolut kvarstår.

Fortsatt tillväxt står som nämnt i ovan högt på listan hos bolaget och
det är bolagets ambition att även fortsatt under kommande kvartal
kontinuerligt leta efter och utvärdera intressanta förvärvsobjekt.
Kvartal fyra inbegriper även en nedräkning till julefrid och som en
konsekvens mycket tid till att spela datorspel. Vi vill därför passa
på att redan nu önska såväl våra aktieägare, medarbetare som trogna
gamers en riktigt härlig tid fram och under julen. Ta hand om
varandra i mörkret och så ska vi här på Game Chest göra vårt yttersta
för att trimma vårt bolag ytterligare.

VD
Jesper Nord, Game Chest Group AB (Publ)

Viktiga händelser under Q3 2019
- Förvärv av Code Club AB (Wurm) för 3,4 MSEK, betalning sker genom
kontant betalning och genom kvittningsemission

- Bolaget genomför en riktad kontantemission om 2 MSEK till CapMate
Aktiebolag i samband med förvärvet av Code Club AB

- Förvärv av Gamefiber.com för 355 000 EUR - Inlett samarbete med två
av Sveriges största twitchstreamers.

- Bolaget håller extra bolagsstämma där incitamentsprogram utgörandes
av teckningsoptioner för ledande befattningshavare och
styrelseledamöter fattades

Viktiga händelser efter Q3 2019
- Bolaget genomför en riktad kontantemission om 2 MSEK till Qualcon
Aktiebolag

- Letter of Intent om förvärv av en plattform för spelet Roblox
- Bolaget kommunicerar att samtliga 300 000 teckningsoptioner
tecknades av styrelsen och ledande befattningshavare

Bolaget har per 2019-09-30 8 896 240 aktier.
Kommande rapprter 2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor
Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 November 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gamechest/r/delarsrapport-tre-2019,c2960875
https://mb.cision.com/Main/17658/2960875/1140809.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.