Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Gamechest: Game Chest Group beslutar om riktad kvittningsemission och förlängning av lån som ingicks 2019-05-15

Game Chest Group beslutar om riktad kvittningsemission och förlängning
av lån som ingicks 2019-05-15

Stockholm 2019-12-20

Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma
den 2019-05-20 beslutat om en riktad kvittningsemission om 307 692
aktier till en teckningskurs på 3,25 kr per aktie, innebärande en
total emissionslikvid om 999 999 kronor. Tecknare i den riktade
emissionen är Qualcon Aktiebolag som ägs av Gerhard Dal. I syfte att
säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet har
styrelsen bestämt genom förhandlingar med tecknaren att de nya
aktierna ska emitteras till en kurs motsvarande volymvägt genomsnitt
av betalkursen för bolagets aktie under en period av tio handelsdagar
omedelbart före den 2019-12-20, med en rabatt om ca 10 procent.
Rabatten är delvis motiverad av aktiens volatilitet. Skälen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett
kostnadseffektivt sätt minska bolagets skuldbörda och därigenom skapa
trygga och optimala finansiella förutsättningar för bolaget att
verka mot sina högt uppsatta mål. Nu beslutade emission bedöms vara
det alternativ som med säkerhet kan ge bolaget de möjligheterna.
Emissionen riktas mot en kapitalstark och strategiskt viktig
investerare och emissionen bedöms vara till stor nytta för bolaget
och till fördel för samtliga aktieägare. I beslutet har det beaktats
de kostnads- och tidsfördelar som en riktad emission innebär.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 15 000 kronor.

Som tidigare kommunicerat 2019-05-15 ingick Game Chest Group avtal med
Qualcon Aktiebolag om upptagande av lån om 2 MSEK som löper med en
årsränta om 15 procent med förfallodag 2019-12-31. Efter kvittning om
999 999 SEK uppgår skulden till 1 000 001 plus ränta om 15 procent
för perioden. Game Chest Group har per idag ingått avtal om att
förlänga lånet om 1 000 001 SEK plus ränta till 2020-04-30 med samma
villkor som i tidigare ingånget avtal.

Utestående aktier i Game Chest före emissionen är totalt 10 304 697,
varav 336 845 är under registrering, efter emissionen uppgår totala
antalet aktier till 10 612 389. Aktiekapitalet uppgår till 1 030
469,70 kronor före emissionen och uppgår till 1 061 238,90 kronor
efter emissionen.

//

Investor Relations

Game Chest Group AB (publ)

ir@gamechestgroup.se

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 december 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gamechest/r/game-chest-group-beslutar-om-rikt...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.