Du är här

2017-05-26

Gaming Corps: Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 31 mars 2017 Gaming Corps

Första kvartalet i sammandrag

Nettoomsättningen uppgick till 0,01 MSEK (0,021 MSEK) i moderbolaget
och 0,19 MSEK ( 0,021 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -5,7 MSEK (- 6,2
MSEK) i moderbolaget och -5,6 MSEK (-6,2 MSEK) i koncernen under det
första kvartalet.

· Resultat efter nansiella poster uppgick till - 5,7 MSEK (-6,2
MSEK) i moderbolaget och -5,6 MSEK (-6,2 MSEK) i koncernen under det
första kvartalet.

· Gaming Corps meddelade i början av februari 2017 att soft-launch
av Real Madrid Slam Dunk inletts i Mexiko och Australien.

· Gaming Corps ingick investeringsavtal uppgående till högst 91 MSEK
med fonden GEM i slutet av februari 2017.

· Samarbete inleddes med Karmafy avseende Slam Dunk Basketball 2 i
slutet av mars 2017.

· Gaming Corps och samarbetspartnern Microids beslutade i slutet av
mars 2017 att släppa första episoden av The Descendant gratis för att
öka försäljningen av de andra fyra episoderna.

· Gaming Corps avropade första utbetalning från ingått
investeringsavtal med GEM efter periodens utgång i början av april
2017. Utfallet blev att GEM tecknade 1,535 M aktier till
teckningskursen 0,568 SEK.

· Gaming Corps slöt försäljningsavtal om lm- och TV-rättigheter
avseende äventyrsspelet The Descendant med DJ2 Entertainment efter
periodens utgång i mitten av april 2017.

· The Descendant lanseras på den ryska marknaden tillsammans med
Mail.ru efter periodens utgång i mitten av april 2017.

· Gaming Corps mobilsspel Real Madrid Slam Dunk Baskerball
lanserades globalt för iOS och Android efter periodens utgång i
början av maj 2017.

· Gaming Corps skriver avtal om att agera underleverantör åt en känd
AAA-studio. Uppdraget, som är av work for hire-karaktär, inleddes
efter periodens utgång i slutet av maj 2017 och gör att bolaget
omedelbart tillförs nya nansiella medel.

· Med "Bolaget" eller "Gaming Corps" avses Gaming Corps AB med org
nr 556964-2969. Bolaget är publikt (publ). Uppgifterna inom parentes
avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt dotterbolag till
Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2016. Red Fly Studio
Inc är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsolideras
den 1 januari 2017.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna
IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas
på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified
Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 26 maj 2017 kl. 8.55 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gaming-corps/r/delarsrapport-for-perioden-1-ja...
http://mb.cision.com/Main/12288/2273961/679929.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.