Du är här

2018-08-22

Gapwaves AB: Gapwaves delårsrapport april-juni 2018, Stärkt finansiell position och ökat globalt intresse

Gapwaves omsättning ökade under perioden april-juni 2018 till 0,7 mkr
(0,1 mkr) som ett resultat av de kundfinansierade utvecklingsprojekt
som bedrivits inom telekom och automotive. Kassan stärktes med 96,8
mkr genom den företrädesemission som slutfördes vilken också
tillförde nya aktieägare i form av institutionella investerare. Under
kvartalet inleddes ett samarbete med en världsledande
chip-tillverkare med syfte att utveckla en komplett bilradarenhet.

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2018)

· Nettoomsättningen uppgick till 0,7 mkr (0,1 mkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -8,7 mkr (-6,5 mkr)
· Periodens resultat uppgick till -8,8 mkr (-6,6 mkr) vilket
motsvarar -0,43 kr (-0,44 kr) per aktie

· Periodens kassaflöde var 86,3 mkr och likvida medel vid periodens
slut uppgick till 94,7 mkr

Första halvåret (1 januari - 30 juni 2018)

· Nettoomsättningen uppgick till 1,4 mkr (0,1 mkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -19,1 mkr (-10,0 mkr)
· Periodens resultat uppgick till -19,2 mkr (-10,2 mkr) vilket
motsvarar -1,01 kr (-0,69 kr) per aktie

· Periodens kassaflöde var 74,1 mkr och likvida medel vid periodens
slut uppgick till 94,7 mkr

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

"Under andra kvartalet slutförde vi två förstudier som visade mycket
goda resultat. I båda fallen bevisar vi att gapteknologin ger högre
prestanda jämfört med dagens teknologi och motsvarar de förväntningar
vi haft. De samarbetspartners vi arbetat med har därefter fortsatt
sina utvärderingar som nu också innefattar analys av
tillverkningsmetoder och kostnadsbesparingar. Våra diskussioner
fortsätter och jag upplever att vi idag står närmare strategiska
kundprojekt än vad vi gjort tidigare".

"Under perioden slutfördes den företrädesemission om 110 mkr som
tidigare annonserats och som tillförde Gapwaves 96,8 mkr efter
transaktionskostnader. Likvida medel uppgick vid periodens utgång
till 94,7 mkr. Med en stark finansiell position kommer Gapwaves under
andra halvåret 2018 att intensifiera utvecklingen av antennprodukter
för 5G, 28 GHz styrbar antenn, och bilradar samtidigt som fokus
kommer att ligga på att ingå strategiska avtal med kunder".

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD, Gapwaves

Telefon: +46 (0) 736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Investor Relations, Sverige

Per Andersson, CFO

Telefon: + 46 709 39 53 27

E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission AB

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska
Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den
ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar,
tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på
gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är
bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom
data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gapwaves-ab/r/gapwaves-delarsrapport-april-jun...
http://mb.cision.com/Main/15316/2597763/895220.pdf
http://mb.cision.com/Public/15316/2597763/9d4b62aecf278c68.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.