Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Gapwaves AB: Gapwaves delårsrapport januari-september 2017

Gapwaves ökade under tredje kvartalet farten i utvecklingen av aktiva
antenner och har nu på allvar gått från ett forskningsbolag till ett
bolag som kommer vara med och driva utvecklingen av 5G. Intresset för
Gapwaves och den teknik vi besitter ökar och under kvartalet har
diskussioner med potentiella partners och kunder fortsatt.

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2017)

· Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK
· Resultat efter skatt uppgick till -5,3 MSEK vilket motsvarar -0,33
SEK per aktie

· Periodens kassaflöde var -6,3 MSEK och likvida medel vid periodens
slut uppgick till 8,0 MSEK

Niomånadersperioden (1 januari - 30 september 2017)

· Nettoomsättningen uppgick till 0,7 MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -15,3 MSEK
· Resultat efter skatt uppgick till -15,5 MSEK vilket motsvarar
-1,05 SEK per aktie

· Periodens kassaflöde uppgick till -19,0 MSEK
Jämförelsetal för 2016 är inte tillgängliga

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

"Under utgången av kvartalet sysselsattes fjorton fast anställda och
sex konsulter i bolaget och vi har nu en full organisation på plats.
En större organisation tillsammans med en del kostnader av
engångskaraktär relaterade till flytt till nytt kontor förklarar
kostnadsökningen från föregående kvartal men är i linje med plan."

"Likvida medel uppgick per 30 september till 8,0 MSEK. Ledningens
bedömning är att det inte finns behov för annan finansiering fram
till slutet av november då optioner som tecknades i samband med
börsintroduktionen konverteras till aktier. Konverteringen av
optioner till aktier förväntas ge ett tillskott om ca 24 MSEK minus
transaktionskostnader. I det fall det skulle finnas behov av
finansiering fram till optionskonverteringen finns kredit via bank
att tillgå."

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Gapwaves AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7
november 2017 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information se delårsrapporten i sin helhet eller
kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist.

Lars-Inge Sjöqvist

Telefonnummer: 0736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska
Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den
ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar,
tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på
gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är
bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom
data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gapwaves-ab/r/gapwaves-delarsrapport-januari-s...
http://mb.cision.com/Main/15316/2384228/747136.pdf
http://mb.cision.com/Public/15316/2384228/ac4db6e10a563fc8.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.