Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Gapwaves AB: Gapwaves delårsrapport juli-september 2019: Kommersiellt genombrott, fortsatt tillväxt och förbättrat kassa...

Gapwaves omsättning under perioden juli-september 2019 uppgick till
5,2 mkr (0,3 mkr). Intäkterna fortsatte att öka under det tredje
kvartalet drivet av ytterligare utvecklingsprojekt och det
licensavtal som ingicks med Veoneer. Med dessa framgångar som
bekräftar kundintresset för vågledarbaserade antenner bedöms
möjligheterna för avtal med fler kunder att öka. För att möta detta
intresse samt för att investera i industrialisering och
processutveckling genomfördes en riktad nyemission om 74 mkr i början
av oktober.

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2019)

· Nettoomsättningen uppgick till 5,2 mkr (0,3 mkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -5,4 mkr (-9,0 mkr)
· Periodens resultat uppgick till -5,5 mkr (-9,1 mkr) vilket
motsvarar -0,22 kr (-0,37 kr) per aktie

· Periodens kassaflöde var -1,9 mkr (-11,0 mkr) och likvida medel
vid periodens slut uppgick till 50,5 mkr (83,6 mkr)

Nio månader (1 januari - 30 september 2019)

· Nettoomsättningen uppgick till 10,9 mkr (1,7 mkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -24,8 mkr (-28,1 mkr)
· Periodens resultat uppgick till -25,0 mkr (-28,3 mkr) vilket
motsvarar -1,03 kr (-1,81 kr) per aktie

· Periodens kassaflöde var -21,9 mkr (63,1 mkr) och likvida medel
vid periodens slut uppgick till 50,5 mkr (83,6 mkr)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

"Under tredje kvartalet 2019 fortsatte den positiva utvecklingen med
tillväxt i omsättning, ett klart förbättrat kassaflöde och inte minst
två positiva händelser på kundsidan. Med två globala
underleverantörer av bilradar på kundlistan bekräftas kundintresset
för Gapwaves teknologi. Drivet av skiftet i frekvensstandard för
bilradar ser vi ett fortsatt stort intresse vilket förväntas leda
till nya affärer med fler kunder inom detta segment".

"Framöver är ambitionen att växa med ytterligare kundavtal samt att
fortsätta arbetet med att utveckla bolaget till en komplett
leverantör av vågledarbaserade antenner. Med en stark finansiell
position som ger långsiktig uthållighet satsar vi för fullt på att ta
en betydande del av marknaden för vågledarbaserade antenner".

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO
Telefonnummer: 0709 39 53 27
E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
ww.gwkapital.se (http://www.gwkapital.se)

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska
Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest
innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den
utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations
trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves
hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva
millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North
Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gapwaves-ab/r/gapwaves-delarsrapport-juli-sep...
https://mb.cision.com/Main/15316/2955626/1136979.pdf
https://mb.cision.com/Public/15316/2955626/b8c793f8211e1725.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.