Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-05

Gapwaves AB: Gapwaves erhåller uppföljningsorder från automotive kund

Gapwaves har erhållit en uppföljningsorder på antennprototyper till 77
GHz bilradar värd ca 4 MSEK att levereras under andra halvåret 2019.
Ordern är en uppföljning på det designavtal som tidigare tecknats med
en ledande europeisk tillverkare av radar till bilindustrin, en så
kallad Tier 1 underleverantör.

Avtalet som ingåtts är en fortsättning på tidigare utvecklingsarbeten
där antenner till framtida generationer av 77 GHz bilradar baserade
på Gapwaves vågledarteknologi utvecklas efter kundens
specifikationer. Leveransen kopplat till denna order kommer att bestå
av 100 enheter av antennprototyper och vara en del av kundens
utvärdering och analys av antenner tillverkade i en miljö liknande
serieproduktion.

Utöver produktutveckling kopplat till detta projekt kommer Gapwaves
under hösten att inleda arbete för att kunna kvalificera sig som
utvald leverantör av antenner till denna kund. Förutom att teknologin
måste möta kundens krav avseende prestanda, kostnad och
tillverkningsbarhet måste Gapwaves ha rutiner, processer, certifikat
och en förmåga att under lång tid kunna leverera höga volymer av
högsta kvalitet för att bli en utvald leverantör. Detta arbete
förväntas pågå i olika etapper under kommande år.

Ambitionen är att ha nått tillräckligt hög nivå för att kunna erhålla
kontrakt för framtida volymleveranser av antenner under första halvan
av 2020.

Gapwaves VD, Lars-Inge Sjöqvist kommenterar:
"Vi är mycket glada att ha erhållit ytterligare en utvecklingsorder
från denna kund vilket är en bekräftelse på att vi levt upp till
förväntningarna på tidigare leveranser och att man vill använda
Gapwaves teknologi. Vidare för vi nu diskussioner om hur Gapwaves ska
bli leverantör av antenner vilket innebär att kunden på allvar
planerar för att integrera Gapwaves vågledarteknologi i kommande
bilradarmodeller. För Gapwaves är det ett stort genombrott att
fordonsindustrin, med sina höga krav på kvalitet, pris och prestanda,
utvärderar oss som framtida produktleverantör".

Drivet av utvecklingen inom aktiva säkerhetssystem (ADAS) har
fordonsindustrins krav på radarlösningar ökat. Radar inom
fordonsindustrin används idag för t ex adaptiva farthållare och döda
vinkel-varnare men förväntas i framtiden få fler användningsområden.
För att få fem stjärnor i Euro NCAP's tester förväntas fordon från
2020 att behöva vara utrustade med automatiska bromssystem som kan
upptäcka mindre objekt, t ex motorcyklar eller cyklister, i hög fart.
Gapwaves vågledarteknologi erbjuder möjligheter till en effektiv
antenn med låga förluster för millimetervågsradar på 77GHz som kan
erbjuda större upptagningsområde och bättre prestanda (faktor 2 i
både sändare och mottagare) än dagens kretskortbaserade lösningar.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2019 kl 10:55 CET.

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com
eller kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO och IR
Telefonnummer: 0709 395 327
E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska
Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest
innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den
utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations
trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves
hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva
millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gapwaves-ab/r/gapwaves-erhaller-uppfoljningso...
https://mb.cision.com/Main/15316/2873741/1085531.pdf

Författare Cision News