Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

Gapwaves AB: Ökade intäkter och förbättrat resultat

Gapwaves omsättning under perioden april-juni 2019 uppgick till 4,4
mkr (0,9 mkr). Tillväxten förklaras av en ökning av kundfinansierade
utvecklingsprojekt kopplat till det designavtal som erhölls i slutet
av det första kvartalet. Under kvartalet har mycket tid investerats i
försäljningsaktiviteter vilket resulterade i att ett licensavtal
avseende teknologi till bilradar kunde ingås med Veoneer i början av
juli månad.

Första kvartalet (1 april - 30 juni 2019)

· Nettoomsättningen uppgick till 4,4 mkr (0,9 mkr)
· Rörelseresultatet uppgick till -7,4 mkr (-8,8 mkr)
· Periodens resultat uppgick till -7,5 mkr (-8,9 mkr) vilket
motsvarar -0,31 kr (-0,44 kr) per aktie

· Periodens kassaflöde var -9,3 mkr (86,3 mkr) och likvida medel
vid periodens slut uppgick till 52,4 mkr (94,7 mkr)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

"Andra kvartalet 2019 har varit intensivt med stort fokus på
leveranser kopplat till det designavtal för en Tier 1 kund inom
automotive som erhölls i mars. Vårt arbete har nu börjat visa
finansiella resultat med en tydlig intäktsökning drivet av
kundfinansierade utvecklingsprojekt. Glädjande levererades hela
projektet under kvartalet och i början av augusti erhölls ytterligare
en uppföljningsorder från samma kund".

"Med flera pågående kunddiskussioner inom automotive, licensavtalet
med Veoneer som ingicks i juli och den uppföljningsorder som erhölls
i augusti går företaget mot en spännande höst. Vårt fokus kommer
fortsatt vara att ingå fler kundavtal parallellt med att vi nu också
kommer inleda arbete för att kvalificera Gapwaves som en fullvärdig
leverantör av vågledarbaserade antenner".

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO
Telefonnummer: 0709 395 327
E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska
Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest
innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den
utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations
trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves
hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva
millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gapwaves-ab/r/okade-intakter-och-forbattrat-r...
https://mb.cision.com/Main/15316/2881319/1090202.pdf
https://mb.cision.com/Public/15316/2881319/b6f238cfcc57a499.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.