Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-13

Gapwaves: Gapwaves spridningsemission kraftigt övertecknad inför planerad listning vid Nasdaq First North

GAPWAVES SPRIDNINGSEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD INFÖR PLANERAD LISTNING VID NASDAQ FIRST NORTH

Styrelsen i Gapwaves AB har efter teckningstidens utgång beslutat om tilldelning i nyemission som innebär ianspråktagande av det fulla nyemissionsbeloppet om ca 23,8 Mkr. Totalt emitteras därmed ca 4 000 000 st aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner, vilka utges utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen har tidigare fastställts till 5,95 kr per aktie.

Spridningsemissionen beslutades med stöd av bemyndigande enligt tidigare bolagsstämma och teckningsperioden var mellan 26 september och 10 oktober. Utfallet av emissionen, vilken tecknades till ca 428 %, innebär att Gapwaves AB kan genomföra planen med framför allt utökade satsningar inom försäljning och utveckling. Därutöver har en kompletterande riktad emission till kvalificerade investerare beslutats om 11,9 Mkr, samt att ersättningen till garanter i emissionen kommer att kvittas mot nyutgivna units.

"Det är glädjande att emissionen om 23,8 Mkr samt den kompletterande riktade emissionen om 11,9 Mkr kunnat genomföras. Vi hälsar de nya ca 2 700 aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen välkomna. Vi är mycket nöjda med att så många investerare ser en potential i bolaget. Gapwaves har på senare tid erhållit initiala testorder som innebär betydande tillväxtmöjligheter och företaget är väl rustat för att bli en nyckelleverantör, bland annat vid utrullningen av 5G. Listningsprocessen vid Nasdaq First North fortsätter med sikte på första listningsdag den 7 november 2016", säger Gapwaves:s VD Lars-Inge Sjöqvist.

Bolaget tillförs ca 35,7 Mkr före emissionskostnader. Ca 240 000 units kommer preliminärt att emitteras därutöver till garanter som ersättning via kvittning. Därutöver kommer en del av ersättningen till Bolagets finansiella rådgivare att kvittas mot 60 000 nyemitterade units samt 100 000 nyemitterade B-aktier. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats. Antalet B-aktier kommer efter nyemissionen, den kompletterande riktade emissionen och kvittningar enligt ovan att uppgå till ca 6 400 000 st.

Avräkningsnotor har tillsänts samtliga tecknare där tilldelat belopp och anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, att erhålla aktierna och teckningsoptionerna levererade till angiven depå eller VP-konto.

G&W Fondkommission har agerat som bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått G&W med legal Due Diligence och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.

Gapwaves AB:s utsedda Certified Adviser vid planerad listning är G&W Fondkommission.

För ytterligare information
se Gapwaves ABs hemsida: www.gapwaves.com http://www.gapwaves.com
eller kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Gapwaves Pressrelease 2016-10-13.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18824

Om Gapwaves AB:
Gapwaves är en avknoppning från Chalmers och etablerades 2011. Företaget utvecklar vågledar- och antennprodukter baserade på den patenterade så kallade GAP-vågledarteknologin. Marknader för bolaget är bland annat radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. I och med den exponentiellt ökande användningen av bild och video i våra mobila enheter uppkommer också ett ökande behov av tekniska lösningar för att kunna erbjuda 5G. Varje trådlöst system kräver antenner och Gapwaves patenterade teknik kommer att finnas i kommande högpresterande trådlösa system.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.