Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-04

Går det åt skogen i Lettland?

Rysslands krig mot Ukraina oroar flera aktieägare i Latvian Forest som under det senaste året även köpt en del skog i Litauen eftersom jordarna påstås vara bördigare där, vilket innebär att skogen växer 20% snabbare där än i Lettland, berättade vd Aleksandrs Tralmaks vid årsstämman den 30 juni. Många bolag med dålig likviditet och därav begränsade administrativa resurser håller sina årsstämmor nämnda dag, eftersom det enligt lagen är den sista dagen som företag med bokslut på nyårsafton får hålla sina årsstämmor, utan att behöva betala förseningsavgifter till Bolagsverket. Denna dag var därmed en ovanligt snärjig dag för Aktiespararnas bolagsbevakare.

Latvian Forest är listat på Spotlight sedan 2012. 2019 sålde man hela sitt innehav av skog till SCA, men sedan dess har man, likt en fågel Fenix, undan för undan och till lägre kostnad, byggt upp ett lika stort virkesförråd som det man sålde. En av affärsidéerna är att köpa mindre skogslotter för att slå ihop dem till större enheter som är mer lönsamma att förvalta, för detta krävs mycket kunskap, lokal närvaro och ett personligt engagemang - något som är svårt att skapa i stora koncerner.

Bolaget har konverterat en del bestånd med gråal till jordbruksmark genom att först desarmera många blindgångare, den största på ett kiloton, som Sovjetunionen fällde över Lettland under andra världskriget, därefter har man brutit bort alla stubbar för att göra marken odlingsbar för lämpliga grödor.

Styrelsen begärde ett stort emissionsbemyndigande som vi i normala fall säger nej till, men i detta fall röstade vi för det; dels eftersom stora aktieägare sitter i styrelsen och bevakar varandra, dels för att vd Tralmaks beskrev den baltiska förvärvsprocessen med många villiga köpare, men få intresserade säljare. När en skogsfastighet blir till salu gäller det att vara snabb på fötterna och betala säljaren direkt – annars gör någon annan det. Bolagets positiva historia spelar naturligtvis också in när vi beslöt oss för att biträda förslaget.

Hur var det nu med aktieägarnas oro för att äga skog i närheten av Ryssland? Jo, vd fick många frågor kring risken att Putin vill införliva de baltiska republikerna i ett nytt Storryssland som ska utgöra det gamla Sovjetunionens territorium. Vd svarade att de baltiska länderna har egna regementen utplacerade längs gränserna mot Ryssland och dessutom håller NATO två regementen i vart och ett av de tre länderna. Han bor i Riga och känner sig säker där. Vd rådde de aktieägare, som känner oro för att krig ska bryta ut, att sälja sina aktier.

Flera aktieägare stannade kvar, efter att advokat Åsa Hansdotter hade avslutat stämman, för att få möjlighet att diskutera framtida scenarier med den tålmodige vd:n.

 

Bevakare och skribent: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen