Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Garo: DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2019

(Delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 distribueras som en
bilaga till detta pressmeddelande)

JULI - SEPTEMBER 2019
· Nettoomsättningen ökade med 11% till MSEK 235,2 (212,7).
· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 23,6 (28,4).
· Rörelsemarginalen uppgick till 10,1% (13,4).
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK17,9 (22,7).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK
1,79 (2,27).

JANUARI - SEPTEMBER 2019

· Nettoomsättningen ökade med 15% till MSEK 730,3 (633,9).
· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 76,8 (76,4).
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 61,2 (57,2).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK
6,12 (5,72).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

· Garo tecknar avtal med Vattenfall.

VD OCH KONCERNCHEF PATRIK ANDERSSON:

FORTSATTA FRAMGÅNGAR OCH SATSNINGAR INOM E-MOBILITY

GARO visar fortsatt bra tillväxt under kvartalet. Nettoomsättningen
ökade med 11 procent till MSEK 235,2 (212,7) . Tillväxten drevs
fortsatt av expansionen inom E-mobility men även i betydande
omfattning av produktområdena Installation och Projekt, medan
försäljningen inom Tillfällig el är fortsatt svag. Tillväxten var
balanserad i affärsområde Sverige och Övriga marknader om 11%
respektive 10%. Det är glädjande att se utvecklingen inom vår bas -
Installation med en tillväxt på 10% under kvartalet och 14% under
perioden januari - september vilket överträffar den bedömda
marknadstillväxten under perioden avsevärt.

Rörelseresultatet för kvartalet minskade jämfört med föregående år och
uppgick till MSEK 23,6 (28,4) motsvarande en rörelsemarginal om 10,1%
(13,4). Detta var huvudsakligen ett resultat av ofördelaktig
produktmix och valutaeffekter vilket pressat bruttomarginalen. Även
fortsatta marknadssatsningar och organisationsförstärkningar främst
inom produktområdet E-mobility har säsongsmässigt fått större
påverkan på omkostnaderna i relation till omsättningen under tredje
kvartalet.

Rörelseresultatet för januari till september uppgick till MSEK 76,8
(76,4) motsvarande en rörelsemarginal om 10,6% (12,0). Justerat för
en jämförelsestörande post från första kvartalet, uppgick
rörelseresultatet till MSEK 78,8 motsvarande en rörelsemarginal om
10,8%.

MARKNADSAKTIVITETER INOM E-MOBILITY

Produktområdet E-mobility har haft en fortsatt hög aktivitet och hade
en tillväxt under tredje kvartalet på 27% framför allt drivet av
Övriga marknader där tillväxten sammantaget var 51%. I Sverige
återinfördes under juli "Klimatklivet" och "Ladda-hemma stödet" för
att stödja utbyggnaden av laddinfrastrukturen för el-och
laddhybridbilar. Programmen har i år en annan utformning än
motsvarande program föregående år, och årets ansökningsperioder
ligger i augusti och oktober, vilket tillfälligt dämpat efterfrågan
på främst publika laddstationer.

Under kvartalet skrev vi kontrakt med Vattenfall för leveranser av vår
smarta laddbox GLB+. Avtalet omfattar Norge, Nederländerna,
Storbritannien samt Sverige, vilka alla är strategiskt viktiga
marknader för oss. Laddboxen, som är en OCPP-kompatibel laddbox för
flerfamiljsbostäder, arbetsplatser och offentliga miljöer, kommer att
kopplas upp mot Vattenfalls molntjänst för laddning "InCharge" vilket
möjliggör betalning, fjärrstyrning och driftövervakning.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

För produktområde E-mobility ser vi en stark utveckling med
ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader.
Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande
god men förväntas under 2020 successivt mattas av i takt med minskat
antal byggstarter. Dock bedöms den viktiga ROT- sektorn vara stabil.
Gällande övriga marknader där GARO är verksamma förväntas
marknadsutvecklingen vara fortsatt god. Sammantaget ser GARO positivt
på marknadsförutsättningarna, främst drivet av utbyggnaden av
laddinfrastruktur.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2019 kl.
07.30.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge,
Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två
affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett
brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal
produktområden. Koncernen omsatte 2018 MSEK 902 och har ca. 400
anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/garo/r/delarsrapport-juli---september-2019,c2...
https://mb.cision.com/Main/13799/2955741/1137167.pdf
https://mb.cision.com/Public/13799/2955741/b4296a2e5d6d90c4.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.