Du är här

2017-08-25

Garo: Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat

Pressmeddelande
(Delårsrapport andra kvartalet 2017 distribueras som en bilaga till
detta pressmeddelande)

· Nettoomsättningen ökade med 21% till MSEK 192,0 (159,1).
· Rörelseresultatet ökade med 22% till MSEK 22,5 (18,5).
· Rörelsemarginalen uppgick till 11,7% (11,6).
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 17,9 (15,4).
· Resultat per aktie uppgick till SEK 1,79 (1,54).
· Soliditeten uppgick till 47,1% (48,4%).

VD och koncernchef Stefan Jonsson:

Utvecklingen i det andra kvartalet fortsatte i linje med våra
förväntningar. Nettoomsättningen ökade med 21% till MSEK 192,0,
drivet av en stark tillväxt i GARO Sverige och en god utveckling
avseende byggrelaterade produktområden. Färre antal arbetsdagar under
kvartalet påverkade nettoomsättningen negativt med fem
procentenheter.

Rörelseresultatet ökade med 22% till MSEK 22,5, som dock påverkades
negativt i andra kvartalet med cirka MSEK 3 på grund av färre antal
arbetsdagar. Rörelsemarginalen uppgick till 11,7% jämfört med 11,6%
året innan. Kvartalet har även belastats med temporära kostnader för
uppbyggnad av framtida leveranskapacitet.

Vår marknadsbedömning kvarstår. För laddprodukter ser vi en fortsatt
stark utveckling och utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter i
samtliga marknader. Byggmarknaden utvecklas fortsatt starkt i Sverige
och Irland, efterfrågan i Norge och Finland är god.
Sammanfattningsvis ser vi positivt på utvecklingen under 2017.

Som tidigare kommunicerats har Carl-Johan Dalin utsetts till ny VD och
koncernchef för GARO. Han kommer att tillträda tjänsten den 4
september. Jag kommer att stödja Carl-Johan under en
introduktionsperiod och hälsar honom välkommen till bolaget.

Gnosjö 25 augusti 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Jonsson, VD och koncernchef: 070-588 66 73
Lars Kvarnsund, finansdirektör: 070-516 59 98
Patrik Linzenbold, IR chef: 0708-252630

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl.
07.30.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge,
Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två
affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett
brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal
produktområden. Koncernen omsatte 2016 MSEK 658 och har cirka 330
anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/garo/r/fortsatt-god-tillvaxt-och-starkt-rorels...
http://mb.cision.com/Main/13799/2333332/713805.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.