Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Garo: Stark tillväxt och ökade satsningar

Pressmeddelande
(delårsrapport tredje kvartalet, juli - september 2017 distribueras
som en bilaga till detta pressmeddelande)

· Nettoomsättningen ökade med 24% till MSEK 184,1 (148,2).
· Rörelseresultatet minskade till MSEK 21,1 (22,3).
· Rörelsemarginalen uppgick till 11,5% (15,0).
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 23,2 (17,6) varav MSEK 7,0
är hänförlig till en uppskjuten skattefordran.

· Resultat per aktie uppgick till SEK 2,32 (1,76) varav SEK 0,70 är
hänförlig till en uppskjuten skattefordran.

· Soliditeten uppgick till 47,8% (52,2).
· Ny VD och koncernchef för GARO, Carl-Johan Dalin tillträdde den 4
september.

· Händelse efter periodens slut: GARO förvärvade den 27 oktober
WEB-EL Försäljning AB.

VD och koncernchef Carl-Johan Dalin:

Efter nästan två månader på VD-posten är det med glädje jag
konstaterar att GARO fortsätter expandera kraftigt. Nettoomsättningen
ökade med 24% till MSEK 184,1 (148,2) i kvartalet, med en bra
tillväxt i både Sverige och övriga marknader. Utvecklingen var god
inom såväl de byggrelaterade produktområdena sammantaget som inom
Ladd.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,1 (22,3) och rörelsemarginalen
minskade till 11,5% (15,0). Vi har haft ökade direkta kostnader för
att möta den kraftiga tillväxten och för att säkerställa en god
leveransförmåga. Vi har även haft högre indirekta omkostnader jämfört
med föregående år som en följd av satsningar inom prioriterade
områden såsom produktutveckling och marknad. Fabriksutbyggnaden i
Polen är nu färdig och vi har byggt ut den lokala organisationen.
Produktionen i den nya fabriken kommer att öka gradvis och möjliggör
fortsatt god tillväxt och hög leveranssäkerhet.

Vår marknadsbedömning kvarstår - GARO ser positivt på utvecklingen
under 2017. För produktområde Ladd ser vi en fortsatt stark
utveckling och utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter i samtliga
marknader. Byggmarknaden är fortsatt stark i Sverige och Irland.
Efterfrågan i Norge och Finland är god. Sammanfattningsvis ser jag
mycket fram emot att leda verksamheten och tillsammans med mina
kollegor arbeta fokuserat i linje med GAROs tillväxtstrategi.

Gnosjö 31 oktober 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalin, VD och koncernchef: 070-361 00 95
Lars Kvarnsund, finansdirektör: 070-516 59 98
Patrik Linzenbold, IR chef: 0708-252630

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl.
07.30.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge,
Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två
affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett
brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal
produktområden. Koncernen omsatte 2016 MSEK 658 och har cirka 360
anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/garo/r/stark-tillvaxt-och-okade-satsningar,c23...
http://mb.cision.com/Main/13799/2379273/744169.pdf
http://mb.cision.com/Public/13799/2379273/a48fd41f95a3ccdc.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.