Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Gasporox: GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017

Högsta försäljningen någonsin i ett enskilt kvartal

Årets första nio månader

·
Omsättningen uppgick till 4 830 (1 138) kSEK.

·
Rörelseresultatet uppgick till -2 706 (-2 323) kSEK.

·
Kassaflödet uppgick till -1 088 (1 055) kSEK.

·
Resultat per aktie* uppgick till -0,59 (-0,97) SEK före utspädning.

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571
628 (2 399 874) st.

Tredje kvartalet

·
Omsättningen uppgick till 2 016 (655) kSEK.

·
Rörelseresultatet uppgick till -404 (-884) kSEK.

·
Kassaflödet för perioden uppgick till -2 218 (623) kSEK.

·
Resultat per aktie* uppgick till -0,09 (-0,34) SEK före utspädning.

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571
628 (2 638 709) st.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

·
GPX Medical förstärker organisationen med en CTO.

·
Patent för mätning av gaskoncentration genom fotoakustik erhållit i
USA.

·
Erhåller patent i USA för laserteknik avsett för mätning av
gaskoncentration i flexibla förpackningar.

·
GPX Medical publiceras i den välrenommerade tidskriften Journal of
Biophotonics.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Icke exklusivt försäljnings- och distributionsavtal tecknat för den
japanska marknaden.

·
GPX Medical beviljas EU-bidrag för utveckling av diagnostik av bihålor
med GASMAS.

Lund 7 november, 2017

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

För ytterligare information,kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 november 2017 kl. 08:15 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gasporox/r/gasporox-ab--publ--delarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Main/14809/2384226/747132.pdf
http://mb.cision.com/Public/14809/2384226/8b09505679e68b9d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.