Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

Gasporox: Gasporox AB (publ) Delårsrapport januari - september 2019 -  Moderbolaget Gasporox når positivt rörelseresulta...

Tredje kvartalet för koncernen

Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget
GPX Medical AB som ägs till 60%.

· Omsättningen uppgick till 5 102 (1 922) kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -420 (-1 273) kSEK
· Kassaflödet för perioden uppgick till -2 107 (15 902) kSEK
· Likvida medel 8 605 (19 052) kSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -0,07 (-0,20) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234
036 (6 234 036) st.

Tredje kvartalet för moderbolaget

· Omsättningen uppgick till 5 154 (1 984) kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 122 (-1 013) kSEK
· Kassaflödet för perioden uppgick till -1 023 (6 588) kSEK
· Likvida medel 1 892 (8 620) kSEK

Årets första nio månader för koncernen

· Omsättningen uppgick till 9 334 (4 234) kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -4 822 (-4 769) kSEK
· Kassaflödet för perioden uppgick till -7 998 (10 661) kSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -0,77 (-0,92) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234
036 (5 198 837) st.

Årets första nio månader för moderbolaget

· Omsättningen uppgick till 9 546 (4 451) kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -3 178 (-4 523) kSEK
· Kassaflödet för perioden uppgick till -4 852 (2 762) kSEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· I augusti erhåller Gasporox Europatent avseende kontrollmetod för
trågförpackningar.

· I augusti erhåller Gasporox patent i USA och Japan för att mäta
gaskoncentrationen i flexibla förpackningar.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

· Gasporox håller extra bolagsstämma 11 oktober, där det beslutas
att erbjuda aktier till nyckelpersoner i dotterbolaget GPX Medical.

· I oktober blir GPX Medical antaget till PWCs prestigefyllda
utvecklingsprogram samt till ledande Life Science inkubator, SmiLe
Incubator

Lund den 1 november 2019

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Länk till rapporten:

https://www.gasporox.se/pressreleases/rapporter-och-finansiell-information/

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 november 2019 kl. 08:15 CET.

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande
atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och
dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas
som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg
erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att
kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan
Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av
automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv
kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär
uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin.
Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical
AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer
information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399,
info@fnca.se.

Märta Lewander XuVDml@gasporox.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gasporox/r/gasporox-ab--publ--delarsrapport-j...
https://mb.cision.com/Main/14809/2952848/1135105.pdf
https://mb.cision.com/Public/14809/2952848/a4ba2cbdcf86dd9a.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.