Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-24

Gasporox: GASPOROX tecknar exklusivt leveransavtal och licensavtal med FT Systems

Gasporox har tecknat ett femårigt leveransavtal där FT Systems
erhåller exklusivitet inom marknaden brödprodukter packade i flexibla
förpackningar. Enligt avtalet skall FT Systems, för att behålla sin
exklusivitet, beställa en årlig minimivolym som under avtalsperioden
estimeras generera cirka 4,5 MSEK i försäljning. Minimivolymen är
lägre de två första åren för att sedan växa de tre sista åren. Första
leverans beräknas ske under 2017.

Samtidigt har två licensavtal tecknats. Det första avtalet avser en
avgiftsfri licens som Gasporox erhåller baserat på ett patent som FT
Systems ansökt om och som baserar sig på resultat från
Safetypack-projektet. Det andra licensavtalet avser ett av Gasporox
patent där FT Systems erhåller en licens att använda tekniken i sina
produkter. Inget av licensavtalen är exklusivt.

Gasporox och FT Systems deltar båda, tillsammans med ytterligare åtta
deltagare, i det av EU delfinansierade projektet Safetypack
(http://demostration.safetypack-project.eu/home). Projektet avslutas
den sista oktober 2016. Avtalen med FT Systems är ett resultat av
projektet. Projektet har installerat system hos Santa Maria med
innehållande Gasporox produkter (se video
(https://www.youtube.com/watch?v=8oP3_OIK8hY&feature=youtu.be)).

VD Märta Lewander Xu kommenterar

"Avtalen som vi tecknat med FT Systems är en naturlig fortsättning på
Safetypack-projektet. Projektet har varit viktigt för att etablera
denna nya teknik i förpackningsbranschen. En slutrapport kommer att
färdigställas efter att projektet har avslutats den 31 oktober 2016.
Vi ser fram emot att arbeta vidare med FT Systems och vi har en
gemensam ambition att tillsammans utveckla nya produkter och utöka
samarbetet för att även omfatta andra förpackningstyper. "

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 oktober 2016 kl. 13:30 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande
atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med
lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i
och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga
metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose
förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och
kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med
skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom
livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på
www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gasporox/r/gasporox-tecknar-exklusivt-leverans...
http://mb.cision.com/Main/14809/2107231/579091.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.