Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Gasporox satsar mot livsmedel – Intervju i höstens andra investerarbrev

I höstens andra investerarbrev går Gasporox på djupet i den viktiga livsmedelsmarknaden. Niklas Bohlin, ny Sales Manager Food, berättar om livsmedelsindustrin från insidan och vad som krävs för att skapa kundrelationer. Läs också om varför Gasporox teknik är överlägsen konventionella metoder att läcktesta livsmedelsförpackningar.

Gasporox har publicerat ett investerarbrev. I denna utgåva intervjuas nytillträdda säljaren Niklas Bohlin om hans syn på livsmedelsindustrin och vad han kommer jobba med hos Gasporox. Vidare beskrivs om bolagets metod för läcktestning av livsmedel och hur den är ett bättre alternativ till konventionella metoder. Dessutom är den nya hemsidan lanserad. Oktoberutgåvan av Gasporox investerarbrev finns bifogat i pressmeddelandet samt på bolagets hemsida www.gasporox.se.

För mer information, vänligen kontakta:


Märta Lewander Xu, VD
ml@gasporox.se

Gasporox i korthet:


Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox grundade 2016 dotterbolaget GPX Medical AB (publ), som arbetar utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Gasporox innehav i GPX Medical AB (publ) delades ut till Gasporox aktieägare i augusti 2020. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Bifogade filer


Gasporox satsar mot livsmedel – Intervju i höstens andra investerarbrev
Investerarbrev Oktober 2021

Författare MFN