Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-05

Geely oroar inte Volvo

wysiwyg_image

Geely oroar inte Volvo

Huvudnumret på Volvostämman var vd:s framförande i form av en intervju. Volvos nye huvudägare Geely fick stort utrymme, trots sin frånvaro.

Vd Martin Lundstedt poängterade att orderingången över lag är fortsatt stark och ökande, samt att problemen som funnits med underleverantörer som inte kunnat leverera fullt ut, nu är åtgärdade.

Aktiespararnas frågor kretsade kring Geelys ägande i Volvo. Aktiespararnas Mats Ekberg tog upp risken för att sådana företagshemligheter skulle komma Geely till del som kunde vara till gagn för värsta konkurrenten Daimler att känna till. Detta då även Daimler numera ägs av Geely.

Volvos ledning blev tagen på sängen när Geely köpte en stor aktiepost i Daimler. Idag ser dock ledningen ingen risk för att Geely, i egenskap av aktieägare i Volvo, skulle kunna få ut strategiskt viktig information som skulle kunna spridas vidare.

Frågor lyftes också rörande de skadeståndsanspråk som ställs mot Volvo på grund av dess inblandning i kartellbildning bland de europeiska lastbilsföretagen. Lundstedt svarade att boten till EU som Volvo betalat gäller formella överträdelser av konkurrensreglerna.

På frågan om han kunde vara mer konkret därvid lag så passade emellertid Martin Lundstedt. I dagsläget ansåg han sig inte kunna säga så mycket om vad böterna gällde eller närmare kommentera på vilken företagsnivå som överträdelserna hade skett. Dock gav han ett halvt löfte om att Volvo skulle lämna bättre information kring detta längre fram.

Aktiespararnas kärnfråga i år rörande digitala bolagsstämmor dryftades även den på Volvostämman. Styrelseordföranden, Carl-Henric Svanberg, sa att Volvo tittar på frågan, men först vill Volvo se vartåt utvecklingen går.

Bland de större ägarna var det endast Folksam som agerade på stämman. Folksam ställde frågor kring Volvos miljöpåverkan.

Det blev votering om det mest udda ärendet på stämmans dagordning, nämligen förslaget att sänka Volvos bidrag till Chalmers Tekniska Högskola. Förslagsställaren hävdade att en Chalmersforskare vill att man ska minska konsumtionen av kött, eftersom kor har stor negativ miljöpåverkan.

Följer man Chalmersforskarens råd skulle Volvos försäljning lantbruksmaskiner minska, enligt förslagsställaren. Volvo framhöll dock att relationerna med akademin och framförallt Chalmers var viktiga, och förslaget röstades ner med överväldigande majoritet.

Inte mindre än 800 aktieägare hade slutit upp på årsstämman i Konserthuset vid Götaplatsen i Göteborg. Den vackra platsen var, dagen till ära, prydd med en stor uppställning av lastbilar, bussar och grävmaskiner som representerade de olika varumärkena som ingår i Volvokoncernen.

Författare och bevakare: Mats Ekberg

wysiwyg_image

Bilder från stämman

wysiwyg_image

Bilder från stämman

Författare Åsa Wesshagen