Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Generic Sweden AB: Generic Sweden AB  Årsredovisning 2018

Generic Sweden AB

Org nr 556472-3632

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning
och koncernredovisning.

Innehåll Sida

- VD ordet 2

- Förvaltningsberättelse 4

- Koncernresultaträkning 11

- Koncernbalansräkning 12

- Koncernens förändringar i eget kapital 14

- Kassaflödesanalys för koncernen 15

- Moderbolagets resultaträkning 17

- Moderbolagets balansräkning 18

- Moderbolagets förändringar i eget kapital 20

- Kassaflödesanalys för moderbolaget 21

- Aktien och Femårsöversikt 23

- Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 27

- Revisionsberättelse 71

- Styrelse och koncernledning 75

- Definition av nyckeltal 77

- Årsstämma 77

- Adresser 78

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i TSEK. Uppgifter
inom parentes avser föregående år

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-

förordning. Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för
offentliggörande kl 12.00 den 29 april

2019.

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad
telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med
högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad
teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och
produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messaging.
Telekomverksamheten omsatte c:a 60 Mkr under 2018 och har 16
anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI.
Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser, telefonnr
08/50301550, ca@mangold.se.Ytterligare information om bolaget finns
www.generic.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/generic-sweden-ab/r/generic-sweden-ab--arsred...
https://mb.cision.com/Main/660/2799373/1033998.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.