Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Genesis: Kommuniké från årsstämma 2019 i Genesis IT AB (publ)

Vid årsstämma i Genesis IT AB (publ) idag, den 9 maj 2019,
fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning
för 2018. Vidare beviljades ansvarsfrihet för styrelse och VD
avseende räkenskapsåret 2018. Vid årsstämman fattades även följande
beslut.

Utdelning

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med
styrelsens förslag vilket innebär att det till aktieägarna utdelas
0,54 kronor per aktie med avstämningsdag den 13 maj 2019, och
resterande vinst balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
ledamöter och två suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes
Anna Flink, Tommy Flink, Bert Larsson och Rick Abrahamsson samt nyval
av Pär-Ola Gustavsson. Anna Flink omvaldes till styrelseordförande.
Folke Stenvall och Patrik Liljegren omvaldes som suppleanter.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med
150 000 kr till styrelsens ordförande och med 50 000 kr till var och
en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som revisor med Ulrika Öhlund
som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn beslutades utgå
löpande i enlighet med godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Patrik Liljegren, Informationschef

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 311

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Gamla Brogatan 32, 111 20 STOCKHOLM

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade
affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ,
tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets
huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem
för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom
affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även
integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd.
Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i
Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/genesis/r/kommunike-fran-arsstamma-2019-i-gen...
https://mb.cision.com/Main/11667/2808414/1040995.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.