Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-27

Genesis: Kvartalsrapport Q3 2015-09-30

BOLAGETS UTVECKLING I SAMMANDRAG

Tredje kvartalet (juli 2015 - september 2015)

Nettoomsättning, KSEK: 15.438
Resultat, KSEK: 3.390
Periodresultat per aktie, SEK: 0,36
Eget kapital per aktie, SEK: 3,90

Nio månader (januari 2015 - september 2015)

Nettoomsättning, KSEK: 41.777
Resultat, KSEK: 6.911
Periodresultat per aktie, SEK: 0,73
Eget kapital per aktie, SEK: 4,27

Föregående år, nio månader (januari 2014 - september 2014)

Nettoomsättning, KSEK: 34.335
Resultat, KSEK: 1.884
Periodresultat per aktie, SEK: 0,20
Eget kapital per aktie, SEK: 3,43

Verksamheten

Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- &
verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och
medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets
marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av
iFenix, ett egenutvecklat molnbaserat affärs- & verksamhetssystem som
framtagits i samarbete med Byggtrygg AB (Byggtrygg AB är ett
servicebolag för de byggvaruhandlare i Sverige som bedriver sin
verksamhet under namnet XL-BYGG).

Verksamheten har under perioden varit fokuserad på höstens
driftsättningar av iFenix samt förberedelser av de införanden som
schemalagts för våren 2016. Bolagets kontor i Stockholm har flyttats
till nya lokaler i Solna Gate, Hemvärnsgatan 9.

I dagsläget finns ca 750 användare som använder iFenix i skarp drift.
Fortsatt vidareutveckling av systemet sker kontinuerligt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Bolaget har anställt en marknadschef till kontoret i Luleå.

Försäljning och resultat

Den ökade försäljningen under perioden härrör från att kundstocken
ökat. Personalkostnaderna har i princip varit oförändrade gentemot
föregående år, detta beror bland annat på flera föräldraledigheter
under perioden. Externa utvecklare anlitas löpande för att påskynda
processen med att konstruera iFenix vilket ger merkostnader. Bolagets
omsättning uppgick under perioden till KSEK 41.777 (34.335) med ett
resultat om KSEK 6.911 (1.884).

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2015 uppgick bolagets banktillgodohavanden till KSEK
10.050 (2.256).

Investeringar

Bolagets totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 3.387
(7.302) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar
med KSEK 2.275 (5.792) så som balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar med KSEK
1.112 (1.510) så som inventarier.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 4.920 (2.403) i
avskrivningar varav KSEK 4.368 (1.881) avser avskrivningar på
inventarier, verktyg och installationer, KSEK 552 (522) avskrivningar
på balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 september uppgick bolagets egna kapital till KSEK 40.524
(32.556) varav KSEK 950 (950) utgjordes av aktiekapital, KSEK 465
(465) av bundna reserver och KSEK 39.109 (31.141) av fritt eget
kapital.

Aktiekapitalet är fördelat på 9.500.000 (9.500.000) aktier med ett
kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger
samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Bolagets soliditet uppgick den 30 september till 82,3 % (77,4).

Anställda

Antalet årsanställda i Genesis IT AB uppgick under perioden till 31
personer. Per den 30 september 2015 hade bolaget 34 anställda.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genesis/r/kvartalsrapport-q3-2015-09-30,c9875084
http://mb.cision.com/Main/11667/9875084/450101.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.