Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-23

GENMAB: SPÅR RÖRELSERESULTAT 1,0-2,0 MDR DKK 2021

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det danska läkemedelsbolaget Genmab hade under 2020 intäkter på 10,1 miljarder danska kronor, att jämföra med 5,4 miljarder under 2019. Ökningen på 88 procent förklaras av bolaget främst av betalningar från Abbvie och högre Darzalex-royalties.

Rörelseresultatet blev 6,3 miljarder danska kronor (2,6). Ökningen förklaras av bolaget med högre intäkter.

För 2021 räknar Genmab med intäkter som hamnar i intervallet 6,8-7,5 miljarder danska kronor. 2020 års intäkter påverkades betydligt av samarbetet med Abbvie, understryker Genmab. Av intäkterna för 2021 väntas royalties från Darzalex svara för 4,9-5,3 miljarder danska kronor, baserat på en faktisk försäljning av Darzalex på 5,2-5,6 miljarder dollar.

Rörelsekostnaderna 2021 väntas hamna i intervallet 5,5-5,8 miljarder danska kronor, att jämföra med 3,8 miljarder 2020. Ökningen förklaras enligt bolaget med framsteg i dess kliniska program, fortsatta investeringar i forskning samt byggandet av en kommersiell organisation och infrastruktur.

Rörelseresultatet spås bli 1,0-2,0 miljarder danska kronor för helåret 2021, att jämföra med 6,3 miljarder för 2020.
Författare Direkt-SE