Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-02

Genova Property Group AB (publ): Beslut vid extra bolagsstämma i Genova Property Group AB (publ)

Genova Property Group AB (publ) ("Bolaget") höll idag den 2 september
2019 extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman beslutade om arvoden
till styrelseledamöterna, nyval av styrelseledamöter och
styrelseordförande samt nyemission av stamaktier för att genomföra en
omstrukturering av minoritetsinnehavet i vissa av Bolagets
dotterbolag.

Beslut om arvoden till styrelseledamöterna

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att
styrelsearvode, beräknat på årsbasis, ska utgå med 150 000 kronor
till Mikael Borg som styrelsens ordförande och med 100 000 kronor
till Maria Rankka som styrelseledamot. I övrigt gäller årsstämmans
beslut om styrelsearvoden.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med huvudaktieägarnas förslag
att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade extra
bolagsstämman, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att Maria
Rankka och Mikael Borg väljs in till Bolagets styrelse samt att
Mikael Borg väljs till styrelseordförande. För information om de
nyvalda styrelseledamöterna, besök Bolagets webbplats, www.genova.se.

Beslut om nyemission av stamaktier

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till
beslut om riktad nyemission av högst 11 443 932 stamaktier
("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att
öka med högst 114 439,32 kronor, från 540 000 kronor till 654 439,32
kronor.

Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar EPRA NAV hänförligt till
stamaktieägare enligt delårsrapporten för januari - juni 2019 om
totalt 911 miljoner kronor, vilket ger et teckningskurs på 18,20
kronor per stamaktie. Emissionen uppgår till 208 279 562,40 kronor
vid full teckning.

Teckningsberättigade i emissionen är Holocen 2 AB och MayNoo AB.

Efter registrering av Nyemissionen kommer antalet stamaktier i Bolaget
att öka från 50 000 000 till 61 443 932 vilket medför en utspädning
om cirka 18,6 procent av antalet stamaktier och 18,5 procent av
antalet röster i Bolaget baserat på det totala antalet aktier i
Bolaget efter Nyemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
finansiera en omstrukturering av minoritetsägandet i vissa av
bolagets dotterbolag.

Ytterligare information

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan
hänvisas till kallelsen och pressmeddelande om kapitalanskaffningen
som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.genova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39,
michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande 2 september 2019 kl. 12.00 CET.

Om Genova Property Group

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt
fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur.
Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på
regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2019 ägde Bolaget
fastigheter till ett värde om drygt 2,7 miljarder kronor och en
uthyrbar yta om cirka 147 000 kvm samt innehade cirka 5 300
bostadsbyggrätter.

Bolagets preferensaktier är noterade på First North Growth Market och
Avanza Bank är Bolagets certified adviser.

E-post - ca@avanza.se, telefon - 08-409 421 20

Genova Property Group - Smålandsgatan 12 - 111 46 Stockholm -
www.genova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/genova-property-group-ab--publ-/r/beslut-vid-...
https://mb.cision.com/Main/13559/2893986/1099154.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.