Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-29

Genova Property Group AB (publ): Genova Property Group undersöker förutsättningarna för en emission av företagsobligati...

Genova Property Group AB (publ) ("Genova" eller "Bolaget") har
engagerat Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") och
Swedbank AB (publ) ("Swedbank") att arrangera möten med
obligationsinvesterare med start den 5 september 2018.

Som annonserats i Bolagets delårsrapport för perioden januari-juni
2018 avser Genova att utvärdera förutsättningarna för att utöka sitt
utestående obligationslån. Som en del i detta har Bolaget anlitat
Carnegie och Swedbank för att arrangera möten med
obligationsinvesterare. En emission under Bolagets utestående
obligationslån kan följa, med förbehåll för rådande marknadsvillkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39,
michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre
affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och
samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och
Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2018 ägde bolaget fastigheter till
ett värde om drygt 2,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka
130 000 kvm samt innehade cirka 5 140 bostadsbyggrätter.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 augusti
2018 kl 08.15 CET.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i
vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren
av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna
några värdepapper i Genova Property Group AB (publ) i någon
jurisdiktion, varken från Genova Property Group AB (publ) eller någon
annan.

Genova Property Group - Smålandsgatan 12 - 111 46 Stockholm -
www.genova.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genova-property-group-ab--publ-/r/genova-prope...
http://mb.cision.com/Main/13559/2602848/898930.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.