Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Genovis AB: Delårsrapport januari - september 2019

Perioden juli - september i sammandrag

Perioden januari - september i sammandrag

Perioden juli - september i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 164 procent till 24 279 (9 206) tkr.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 987
(1 747) tkr.

· Periodens totalresultat förbättrades med 7 131 tkr till 7 473
(342) tkr.

· Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades
med 0,11 kr till 0,12 (0,01) kr.

· Genovis levererade en order på SmartEnzymes[TM] om 13,5MSEK för
användning i tillverkningsprocessen för ett biologiskt läkemedel.
Detta är ett nytt applikationsområde för bolagets produkter. Kunden
avser att implementera Genovis enzym för produktion av en
läkemedelskandidat för en klinisk fas 1 studie.

Perioden januari - september i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 99 procent till 47 719 (24 031) tkr.

· Bruttoresultatet förbättrades med 21 265 tkr till 44 123 (22 858)
tkr.

· Rörelseresultatet förbättrades med 13 463 tkr till 10 589 (-2 874)
tkr.

· Periodens totalresultat förbättrades med 13 290 tkr till 10 444
(-2 846) tkr.

· Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades
med 0,22 kr till 0,17 (-0,05) kr.

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

Tredje kvartalet var vårt bästa kvartal någonsin sett både till
försäljning och rörelseresultat. Försäljningen ökade med 164 procent
och justerat för valutaeffekter uppgick tillväxten till 147 procent.
Den starka tillväxten drevs framförallt av vår enskilt största order
för en bioprocessapplikation och utgjorde 13,5 MSEK av omsättningen.
Justerat för denna enskilda order, ökade tillväxten med 17 procent i
tredje kvartalet och för perioden är försäljningstillväxten 34
procent.

Kvartalet har präglats av ett intensivt arbete med att producera och
leverera storordern av enzym som ska användas i
tillverkningsprocessen av ett biologiskt läkemedel för en fas 1
studie. Jag är både stolt och glad över att mina kollegors hårda
arbete resulterat i att vi lyckats möta utmanande volym- och
kvalitetskrav samt att ordern efter önskemål levererades i sin helhet
under kvartal tre. Ordern har tillfälligt krävt omfördelningar av
labresurser till produktion men vi har nu återupptagit det operativa
arbetet i våra utvecklingsprojekt. Samma sak gäller för genomförande
av våra planer för långsiktiga investeringar i ökad
produktionskapacitet av enzymer för analys. De kommer slutföras under
det fjärde kvartalet och beräknas uppgå till ca 2 MSEK, i enlighet
med plan.

Rörelseresultat som uppgick till 7,0 MSEK påverkades negativt av en
nedskrivning på 3,5 MSEK. Nedskrivningen är en försiktighetsåtgärd
som hänför sig till en fordran på vårt försäkringsbolag i samband med
en legal tvist 2016. Vi kommer dock fortsatt att driva kravet på
ersättning.

Kostnaderna ökade under kvartalet jämfört med föregående år och det är
främst kopplat till ökade råvaru- och personalkostnader till följd av
bioprocessordern. Vi har också expanderat vår lokalyta under
kvartalet för att möjliggöra fortsatt tillväxt och välkomnat
ytterligare två medarbetare till vårt växande team.

Vi går in i fjärde kvartalet med starkt kassaflöde från föregående
kvartal och förstärkt likviditet. De överskott vi nu genererar
planerar vi initialt att investera i produktutvecklingsprojekt för
att öka lanseringsfrekvensen av nya produkter under 2020.

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till mina medarbetare
som under kvartalet genomfört ett av våra mest utmanande projekt på
allra bästa sätt! Det har gett oss ett stärkt självförtroende och
värdefulla erfarenheter som kommer bidra till Genovis fortsatta
tillväxt och expansion.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande
direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post:
fredrik.olsson@genovis.com

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och
erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.
Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela
världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling
och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget
Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den
nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i
resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North
Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget,
certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Publicerade rapporter kan hämtas på Genovis webbplats:
(https://investor.genovis.com/sv/finansiella-rapporter/#delarsrapporter)

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 november 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/genovis-ab/r/delarsrapport-januari---septembe...
https://mb.cision.com/Main/1712/2957666/1146708.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.