Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Genovis AB: FORTSATT ÖKAD FÖRSÄLJNING

Perioden januari - mars

· Nettoomsättningen ökade med ca 32 % till 3 808 (2 886) kSEK.

· Totalresultatet förbättrades med 1 552 kSEK till -3 454 (-5 006)
kSEK.

· Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades
med 0,14 SEK till -0,09 (-0,23) SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 498 (-4
854) kSEK.

· Styrelsen i Genovis AB (publ) har beslutat om företrädesemission
förutsatt godkännande på årsstämman den 12 maj 2016.

· Genovis har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Alphalyse
A/S och får genom samarbetsavtalet tillgång till Alphalyses
expertkompetens inom mass-spektrometri samtidigt som Alphalyse får
möjlighet att erbjuda sina kunder analyser baserade på Genovis unika
enzymer för antikroppar och andra läkemedelsproteiner.

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

Det är återigen mycket glädjande att konstatera att vår
försäljningstillväxt fortsätter. Första kvartalet 2016 är vårt
enskilt bästa kvartal någonsin och försäljningen ökade med 32 procent
jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är det sjätte
kvartalet i följd vi visar fortsatt stark tillväxt. De satsningar vi
gjort på vår försäljningsorganisation, både i USA och Europa,
fortsätter att ge resultat och jag tycker det är särskilt roligt att
försäljningen för samtliga enzymlinjer växer jämfört med motsvarande
period föregående år. Bruttomarginalen ligger fortsatt på en
tillfredställande nivå på ca 90 procent.

Antal nya kunder och antal order ökade under kvartalet jämfört med
samma period föregående år och jag förväntar mig fortsatt tillväxt av
kundbasen under 2016 genom ökade sälj- och marknadsinsatser.

Vi driver också tillväxten genom att bredda vår produktportfölj. Vi
avser att fortsätta expansionen av produktutbudet under året och
fokuserar produktportföljens expansion på våra befintliga marknader.
Vi kommer även att expandera mot nya marknader där våra unika enzym
ännu inte används, men där vi ser en tydlig potential.

Under första kvartalet tecknade vi ett strategiskt samarbetsavtal med
Alphalyse som är specialiserade på att utföra proteinanalys med
mass-spektrometri. Avtalet ger oss möjlighet att både marknadsföra
våra produkter och få information om nya marknadsmöjligheter för våra
enzym. Vi kommer att fortsätta bygga samarbeten med fler aktörer på
de marknader där vi verkar för att öka exponering av våra enzym och
på så sätt öka försäljningen ytterligare.

I april lanserade vi en ny produkt GingisREX™ som är vårt första enzym
som inte bara riktar sig mot analys av antikroppar, utan även lämpar
sig för analys av proteiner generellt. Redan från lanseringsdagen
erhöll vi order på produkten och genom vårt utbyggda
distributionsnätverk kunde vi skicka produkter till kund direkt efter
lanseringen.

Baserat på utvecklingen under det första kvartalet och de satsningar
som vi kommer genomföra under året förväntar jag mig en fortsatt
stark försäljningstillväxt 2016.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande
direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post:
fredrik.olsson@genovis.com

OM GENOVIS

Genovis är ett globalt företag som erbjuder kunder, inom
läkemedelsindustri och medicinteknik, enzymprodukter som bl.a.
underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.
Bolaget marknadsför flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela
världen i innovativa produktformat.

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget
Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av
enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB
hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på
Nasdaq First North Stockholm och Consensus är Certified Adviser åt
Bolaget, tel 031-745 50 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genovis-ab/r/fortsatt-okad-forsaljning,c2002178
http://mb.cision.com/Main/1712/2002178/510949.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.