Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Genovis AB: Genovis avser att förvärva QED Bioscience och genomför riktad emission om ca 50 MSEK

Genovis har tecknat avsiktsförklaring för förvärv av samtliga aktier i
det privatägda bolaget QED Bioscience Inc. (QED), baserat i San
Diego, USA. Förvärvet beräknas slutföras under första kvartalet 2020
och är föremål för sedvanliga villkor för tillträde.Genovis genomför
förvärvet genom kontant betalning som inklusive transaktionskostnader
beräknas uppgå till cirka 20 MSEK. Genovis styrelse har samtidigt
beslutat om en riktad emission till Core Ny teknik, Coeli SICAV II -
Absolute European Equity, Islet 2 AB, Andra AP fonden och Aktia Asset
Management Ltd. vilket tillför bolaget ca 50 miljoner kronor.

Genovis har sedan 2015 arbetat tillsammans med QED och förvärvet är
ett naturligt steg som följer Genovis uttalade strategi att expandera
produktportföljen inom nya applikations- och affärsområden. Genom
förvärvet får Genovis en väletablerad leverantör av högkvalitativa
antikroppar och ett dedikerat team med lång erfarenhet från
framtagning av antikroppar för forsknings- och diagnostikmarknaden
samt en kundbas för Genovis antikroppsmärkningsteknologi GlyCLICK®.
Genovis har för avsikt att behålla nyckelpersoner inom QED för att
säkra kompetens och kontinuitet i verksamheten. Förvärvet innebär att
Genovis kommer att få en fysisk bas med laboratorielokaler i ett av
USA:s mest intressanta områden för forskning och utveckling av
biologiska läkemedel.

- Jag är mycket glad över de möjligheter som öppnar sig med köpet av
QED. På vår viktigaste marknad får vi nu nya affärsmöjligheter,
laboratorier och en kvalitetsorganisation som vi känner väl. Vi ser
mycket fram emot att få välkomna teamet på QED till Genovis och jag
vill samtidigt rikta ett stort tack till både nya och existerande
ägare för förtroendet och stödet i våra fortsatta tillväxtambitioner,
säger Fredrik Olsson, vd i Genovis

QED har över 2000 antikroppar i produktportföljen och det finns flera
tydliga synergier framförallt för antikroppsmärkningsteknologin
GlyCLICK. Genovis erhåller omedelbart en produktportfölj av
antikroppar och en kundbas som kan skapa ytterligare affärsvärde i
kombination med Genovis antikroppsmärkningsteknologi GlyCLICK. Precis
och exakt märkning av antikroppar efterfrågas alltmer inom
forskningsmarknaden och på sikt bedömer bolaget att förvärvet ger
goda förutsättningar att ta en större del av marknaden inom
antikroppsmärkning och tillhörande kontraktsforskning.

- QED känner stor glädje över framtiden med Genovis. Under de år som
vi har arbetat med Genovis-teamet har vi imponerats av de innovativa
och nya produkter som lanserats samt på det genomtänkta sätt som
Genovis har ökat sin kundbas. Vi ser fram emot att bidra till deras
fortsatta framgång och till nya möjligheter för QED. säger Dr. Eileen
Skaletsky, VD och grundare av QED Bioscience.

Utöver förvärvet avser Genovis också att använda emissionslikviden för
att proaktivt säkra framtida expansionsmöjligheter genom
investeringar i infrastruktur och lokaler för att undvika
tillväxt-begränsningar på sikt. Investeringar kommer också att göras
för att säkra erforderlig produktionskapacitet på kort och medellång
sikt i händelse av att nya order inom bioprocessområdet erhålls.

RIKTAD EMISSION

I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 23 maj 2019 har
Genovis styrelse beslutat om en riktad kontant nyemission om 2 365
714 aktier. Teckningskursen har fastställts till 21 SEK per aktie
vilket motsvarar 5 procent under en volymviktad genomsnittlig kurs
under de senaste 10 handels-dagarna före teckningsdagen. Genom
nyemissionen kommer bolaget att tillföras ca 50 MSEK före
transaktionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 75 kSEK.
Emissionskostnaderna består endast av registreringskostnader.Efter
nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i bolaget
att uppgå till 65 465 714 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 16
366 428,5. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,7
procent baserat på det totala antalet aktier i bolaget efter
nyemissionen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning
av rörelsekapital för att genomföra ett företagsförvärv och utveckla
affären genom investeringar i produktionskapacitet och infrastruktur

MER OM QED

QED Bioscience grundades i San Diegeo, Kalifornien 1994 och är en
etablerad leverantör av antikroppar för forsknings- och
diagnostikmarknaden där kundbasen utgörs av både industri och
akademi. Bolaget har två erbjudanden, dels antikroppar i form av
reagens som kunder använder i analytiska och diagnostiska
applikationer och dels en service som utvecklar kundspecifika
antikroppar på beställning. I nuläget har bolaget över 2000
antikroppar i produktportföljen, varav huvuddelen är egenutvecklade.
Försäljningskanalerna är globala och drivs både genom
direktförsäljning och via distributörer. År 2019 utgjordes ca 65
procent av försäljningen av antikroppar och övriga intäkter kommer
huvudsakligen från bolagets kontraktsforskningsservice, framtagning
av kundspecifika antikroppar.

Indikativ finansiell nyckelinformation 2019

+----------------------+---+-------+------+
|MSEK |QED|Genovis|Totalt|
+----------------------+---+-------+------+
|Omsättning |17 |60,5 |77,5 |
+----------------------+---+-------+------+
|Rörelseresultat (EBIT)|2,4|10 |12,4 |
+----------------------+---+-------+------+

Ovanstående finansiella information är enbart att betrakta som
illustrativ och inkluderar inga samordningsvinster,
integrationskostnader, transaktionskostnader eller avskrivningar av
övervärde som ett resultat av förvärvsanalysen. Den ovan presenterade
finansiella informationen har inte granskats eller reviderats av
Genovis revisorer och utgör inte en proformaredovisning.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande
direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post:
fredrik.olsson@genovis.com

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och
erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.
Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela
världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling
och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget
Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den
nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i
resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North
Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget,
certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 februari 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/genovis-ab/r/genovis-avser-att-forvarva-qed-b...
https://mb.cision.com/Main/1712/3040238/1197530.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.