Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

Genovis AB: Genovis genomför en riktad emission som tillför bolaget 11,5 MSEK

I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 12 maj 2016 har
Genovis styrelse beslutat om en riktad kontant nyemission om 5 000
000 aktier till en mindre grupp kvalificerade investerare.
Teckningskursen har fastställts till 2,30 kronor per aktie.

Nyemissionen har tecknats av utvalda kvalificerade investerare. Genom
nyemissionen kommer bolaget att tillföras 11,5 miljoner kronor före
transaktionskostnader vilka beräknas uppgå till 690 kSEK. Priset per
aktie är 2,30 kronor och ligger 8 procent under en volymviktad
genomsnittlig kurs under de senaste 10 handelsdagarna före detta
offentliggörande. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier
och röster i Bolaget att uppgå till 60 294 162 och aktiekapitalet
kommer att uppgå till 15 073 540,50. Nyemissionen innebär en
utspädningseffekt om cirka 9 procent baserat på det totala antalet
aktier i bolaget efter nyemissionen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett
tids-och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av
rörelsekapital för att öka kapaciteten i produktionen i takt med att
Genovis fortsätter att utveckla och bredda sin produktportfölj. Med
denna satsning kommer Genovis att kunna försörja sina kunder med
växande volymer av befintliga produkter samtidigt som nya produkter
adderas till kunderbjudandet med fortsatt höga marginaler.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande
direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post:
fredrik.olsson@genovis.com

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och
erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.
Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela
världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling
och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget
Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av
enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB
hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på
Nasdaq First North Stockholm och Penser Bank är Certified Adviser åt
Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april
2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genovis-ab/r/genovis-genomfor-en-riktad-emissi...
http://mb.cision.com/Main/1712/2236045/655496.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.