Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-20

Genovis AB: Kommuniké från Årsstämma i Genovis AB (publ) den 20 maj 2014

Vid årsstämman fattades följande beslut:

· Balansräkningen och resultaträkningen fastställdes.

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

· Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av fem ordinarie
ledamöter utan suppleanter.

· Omval av de ordinarie ledamöterna Kenth Petersson, Jacob Engellau
och Erik Walldén.

· Som nya styrelseledamöter valdes Mikael Lönn och Lena Mårtensson
Wernrud.

· Ebba Fåhraeus, Carina Schmidt, Thomas Laurell och Peter Ragnarsson
avböjde omval.

· Till styrelsens ordförande valdes Erik Walldén.

· Styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens
ledamöter och 150 000 kronor till styrelsens ordförande.

· En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den
30 september 2014, som inte är ledamöter i styrelsen.

· Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

· Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av
optionsrätter till nyteckning av aktier. Verkställande direktören
kommer att erbjudas högst 360 000 optioner. Vice verkställande
direktören, kommer att erbjudas högst 90 000 optioner.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

Lena Mårtensson Wernrud, Ph.D

Född 1954

Lena Mårtensson Wernrud driver egen konsultbyrå, Martensson Innovative
Partner. Hon har 30 års erfarenhet av medicinsk teknik och
läkemedelsindustri på ledningsgruppsnivå inom bla. Gambro AB,
Pharmacia och AstraZeneca. Medlem av styrgrupper mellan AZ och mindre
biotech företag och universitet. Disputerad vid Lunds Universitet
1982 i Zoofysiologi efter doktorandstudier vid Medical School
University of Colorado (USA) och Odense Universitet (Danmark). Post
doc Medical School Erasmus Universitet (Nederländerna). Docent 1992
vid Lunds Universitet. Certifierad styrelseledamot via
Styrelseakademin 2014.

Övriga styrelse och förtroendeuppdrag: Inga övriga uppdrag.

Tidigare bolagsengagemang: Inga tidigare bolagsengagemang.

Antal aktier i Genovis: Innehar inga aktier.

Lena Mårtensson är oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Mikael Lönn, Fil kand och leg. läkare

Född 1949

Mikael Lönn har tidigare arbetat som läkare (urologi) på
Södersjukhuset i Stockholm och är nu verksam som entreprenör och
företagsledare inom framför allt hälso- och sjukvård. Han har en
gedigen erfarenhet från rådgivning och aktivt styrelseengagemang i
ett antal uppstarts- och tillväxtföretag såväl som erfarenhet från
större organisationer som landstings- och kommunägda.

Övriga styrelse och förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i PRIMA Barn
- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, Oral Care Holding SWE AB, Vizendo
AB, MaBeMi Consulting och Scilife Clinic AB. Styrelseledamot i Dicel
AB, Sturebadet Quality Care AB, Sturebadet Health Strategy AB, Redeye
AB/Redhold AB, Mikael Lönn AB och PPRIMA Vuxen psykiatri Stockholm
AB.

Tidigare bolagsengagemang: IMIX Holding AB (Medical Devices), Mindab,
Mellanskogs industri AB,

M & M Medical AB, Norrtäljes Gemensamma Hälso, Sjukvård- och
omsorgsbolag TioHundra AB och Diamorph AB (publ).

Antal aktier i Genovis: 4 838 357

Genom sitt aktieinnehav i Genovis kontrollerar Mikael Lönn 22,15
procent av samtliga röster i Genovis. Mikael Lönn är oberoende i
förhållande bolagsledningen.

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, vd Genovis AB
Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra
innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya
behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri
och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget
GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym
(proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar
utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots
utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som
används inom medicinsk avbildning.

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg
fondkommission är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genovis-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-genovi...
http://mb.cision.com/Main/1712/9588820/247314.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.