Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Genovis AB: Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 12 maj 2016

Vid årsstämman fattades följande beslut:

· Balans- och resultaträkningen fastställdes efter att stämman
beslutat att reservfonden ska upplösas för att täcka förlusten så att
-471 037 SEK överförs i ny räkning.

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

· Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av fem ordinarie
ledamöter utan suppleanter.

· Omval av de ordinarie ledamöterna Kenth Petersson, Jacob Engellau,
Mikael Lönn och Lena Mårtensson Wernrud. Som ny styrelseledamot
valdes Mårten Winge. Till styrelsens ordförande valdes Mårten Winge.
Sarah Fredriksson avböjde omval.

· Styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens
ledamöter och 150 000 kronor till styrelsens ordförande.

· Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

· En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den
30 september 2016.

· Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

· Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en
företrädesemission varvid två (2) befintliga aktier berättigar till
teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs en krona
och tjugofem öre (1,25 SEK). Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna
öka med sammanlagt högst 4 607 846,75 SEK genom utgivandet av högst
18 431 387 aktier.

· Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande med eller utan
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet kan
aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 3 500 000 kronor genom
utgivande av sammanlagt högst 14 000 000 nya aktier.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande
direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post:
fredrik.olsson@genovis.com

OM GENOVIS

Genovis är ett globalt företag som erbjuder kunder, inom
läkemedelsindustri och medicinteknik, enzymprodukter som bl.a.
underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.
Bolaget marknadsför flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela
världen i innovativa produktformat.

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget
Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av
enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB
hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på
Nasdaq First North Stockholm och Consensus är Certified Adviser åt
Bolaget, tel 031-745 50 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genovis-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-i-genov...
http://mb.cision.com/Main/1712/2008524/515346.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.