Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Genovis AB: Kvartalsrapport januari - mars 2019

Första kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med ca 91 procent till 11 931 (6 246) tkr.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 695
(-16) tkr.

· Rörelseresultatet förbättrades med 3 310 tkr till 1 942 (-1 368)
tkr.

· Kvartalets totalresultat förbättrades med 2 987 tkr till 1 591 (-1
396) tkr.

· Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades
med 0,05 kr till 0,03 (-0,02) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 709 (-2
024) tkr.

Händelser efter kvartalets utgång

Genovis har ingått ett samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific för
att utveckla nya metoder för automatiserad provhantering och analys
av biologiska läkemedel baserat på kromatografiska och
mass-spektrometriska analysmetoder (LC-MS). Samarbetet syftar till
att utveckla avancerade arbetsflöden från start till mål för komplexa
biologiska läkemedels-molekyler för att möta det ökade behovet av
effektiva, snabba och förenklade kvalitetsanalyser.

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

2019 inleddes med stark försäljningstillväxt. Under första kvartalet
ökade nettoomsättning med ca 91 procent jämfört med motsvarande
period 2018. Tillväxten har under kvartalet påverkats positivt av
valutaeffekter och korrigerad för denna är organisk tillväxt tydligt
stark (73%). Vår försäljning över rullande 12 månader har därmed
passerat 40 miljoner kronor. Rörelseresultat har fortsatt förbättrats
kraftigt jämfört med samma period föregående år och det är särskilt
tillfredställande att vi nu visat positivt rörelseresultat tre
kvartal i rad.

Tillväxten under första kvartalet har genererats brett över
produktportföljen och har tillsammans med en större order om ca 2
miljoner kronor under perioden bidragit till den accelererade
tillväxten. Applikationsområdet för denna order ligger utanför vår
nuvarande huvudmarknad inom kvalitetsanalys av biologiska läkemedel
och avser en utvärderingsstudie hos ett globalt biopharmabolag med en
av våra existerande enzymprodukter.

Under kvartalet har vi fortsatt arbeta med produktutveckling med extra
tyngdpunkt mot automatiserade analysstrategier för
biopharmaindustrin. Arbetet har resulterat i ett första
samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific som offentliggjordes
under inledningen av kvartal två. I Thermo Fisher har vi en partner
med betydande marknadsföringskapacitet och hårdvarukompetens. Vi
kommer att kunna utveckla nya produkter och arbetsflöden tillsammans
med dem för att möta ökade krav på mer effektiv och enkel
kvalitetsanalys av biologiska läkemedel. Vi kommer också söka
samarbete med utvalda nyckelkunder som har tydliga ambitioner att
automatisera sina analytiska arbetsflöden. Vår ambition är att
ytterligare förädla och anpassa produkter för automatiserad
kvalitetsanalys, både ur existerande produktportfölj och helt
nyutvecklade enzymlösningar, i nära samarbete med världsledande
biopharmakunder.

Perioden har också kännetecknats av ett intensivt arbete i vår strävan
att addera ytterligare partners för försäljning på prioriterade
geografiska marknader i Asien. Jag kan konstatera att arbetet varit
framgångsrikt och att vi sannolikt kommer kunna hantera försäljning
på ytterligare marknader i närtid.

Under perioden har vi fortsatt att satsa och investera i vår
produktionskapacitet. Under våren kommer vi intensifiera dessa
satsningar ytterligare i samband med att en modern
produktionsanläggning i nyrenoverade lokaler kommer att tas i bruk.
De närmsta kvartalen kommer vi fortsätta investera i vår
produktionsanläggning för att möta en förväntad ökad efterfrågan på
vår nuvarande produktportfölj och även förstärkt kapacitet inför
framtida lanseringar. Dessa investeringar lägger grunden för att på
sikt kunna skala och bredda verksamheten i harmoni med marknadens
behov och utgöra en framtida bas för en agil produktion på Genovis.

Sammanfattningsvis har 2019 startat mycket bra i verksamhetens alla
delar och jag ser fortsatt positivt på förutsättningarna att
kontinuerligt växa och förbättra vår affär framöver. Det är speciellt
tillfredställande att vi nu för första gången är rörelsepositiva över
en tolvmånadersperiod. Med de insatser som vi nu gör genom att
återinvestera överskott i verksamheten ser jag fram emot att
tillsammans med mina kollegor fortsätta Genovis tillväxtresa med
fokus på att bygga värden för kunder, medarbetare och ägare.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande
direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post:
fredrik.olsson@genovis.com

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och
erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.
Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela
världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling
och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget
Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den
nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i
resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North
Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget,
certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/genovis-ab/r/kvartalsrapport-januari---mars-2...
https://mb.cision.com/Main/1712/2805995/1039189.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.